Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vad innebär mentorskap?

Vad gör en mentor? Här kan du läsa mer kring mentorskap för en nyanländ.

Vad gör en mentor?

Som mentor är du något av en vägvisare. Du hjälper en nyanländ med att till exempel förmedla kontakter, vägleda i hur man letar och söker jobb eller utbildning eller bara vara ett stöd. Även du som mentor kan få nya erfarenheter med dig – kanske till och med en ny kollega.

Kan jag bli en mentor?

Du som vill bli mentor ska ha kontakter i Falkenberg och en vilja att hjälpa en nyanländ på väg in i samhället, med fokus på att vara ett stöd på vägen mot egenförsörjning och ett aktivt deltagande i arbets- och samhällslivet. Du kanske är företagsledare, pensionerad lärare, truckförare eller något annat – det viktiga är att ni passar ihop. Därför kan de flesta som har ett engagemang för andra anmäla sig. Det kan ta olika lång tid med matchningen mellan nyanländ och mentor. Det är viktigt med rätt matchning.

Vem vill ha en mentor?

För att som nyanländ få delta i projektet krävs vissa kunskaper i svenska. Det innebär att alla kan föra enklare konversationer på svenska. Många kan också engelska. För att få vara med i programmet behöver man antingen vara etablerad i ett yrke eller ha en utbildning. Om det sedan är sjuksköterska, snickare eller säljare spelar ingen roll.

Vad gör vi när vi träffas?

Det är du och den nyanlända som tillsammans bestämmer när ni ska träffas och vad ni vill göra. Det kan handla om att prata arbetsmarknad, att göra studiebesök eller bara träffas och diskutera hur det gått sedan sist. Det kommer även att finnas gemensamma aktiviteter med andra mentor-nyanländ-par.

Hur länge pågår kontakten?

Som mentor och nyanländ förväntas ni kunna träffas två gånger/månad under ett halvår. Det går att träffas oftare och längre än det om ni vill.

Får jag någon ersättning?

Du får ingen ekonomisk ersättning för att vara mentor. Ni deltar båda frivilligt/ideellt. Det kommer finnas möjlighet att knyta kontakter med andra mentorer och delta på olika föreläsningar om något specifikt tema.

Vem matchas med vem?

Vi strävar efter att matcha personer inom samma bransch eller som har något annat gemensamt.

Vad gör jag om jag vill bli mentor?

Mentorskapsprojektet är i sin slutfas och inga nya mentorer kommer rekryteras.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Vid frågor kan du kontakta kommunens projektledare Sofie Hjort på telefon 0346-88 54 18 eller e-post sofie.hjort@falkenberg.se.

Sidan uppdaterad: 2017-09-28