Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Arbetsmarknadsavdelningens insatser

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder många olika insatser till sina deltagare, beroende på vilket uppdrag de fått. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar förutsättningslöst med samtal och gruppaktiviteter för att anpassa lösningarna efter individens behov, möjligheter och önskemål. Alla deltagare får en individuell handlingsplan som grund för insatserna.

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder:

 • Arbetsförmågebedömning
 • Arbetsträning
 • Praktik
 • Arbetsplatsförlagda utbildningar
 • "Prova på platser"
 • Coachning och stödsamtal
 • Jobbsökaraktiviteter
 • Friskvård

Arbetsmarknadsavdelningens arbetsträningsplatser

Arbetsträning riktar sig till personer som bedöms ha lång väg att gå för att komma ut på arbetsmarknaden och där insatserna får ske långsamt och metodiskt.

Arbetsträningsplatser:

 • ​Servicegruppen
 • Steg Ett
 • Café Slätten
 • Städ och förråd

Arbetsträning innehåller:

 • Komma igång, få rutiner
 • Få arbetsträning/arbetslivserfarenhet
 • Komma in i ett socialt sammanhang
 • Friskvård, livsstil och hälsa
 • Få hjälp upprätta en individuell utvecklingsplan
 • Få hjälp med olika praktiska saker som kan vara hinder för deltagaren att komma vidare
Sidan uppdaterad: 2016-11-08