Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Arbetsmarknadsavdelningens kvalitetsarbete

"Arbetsmarknadsavdelningen ska på ett professionellt och hållbart sätt, för sina uppdragsgivare, vägleda och stödja anvisade personer att bli självständiga och självförsörjande".

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar bland annat med:

  • Att deltagare och uppdragsgivare skall vara nöjda med den service och de insatser som erbjuders.
  • För att ta reda på vad deltagare tycker genomförs regelbundet deltagarundersökningar och fokusgrupper.
  • Arbetsmarknadsavdelningen har även en blankett som heter ROS & RIS som deltagare och kunder kan fylla i om de vill berömma eller framföra klagomål.
  • Arbetsmarknadsavdelningenträffar regelbundet samarbetspartners för att diskutera insatser och innehållet i verksamheten.

Lämna synpunkter på Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet

Genom att lämna synpunkter kan du hjälpa Arbetsmarknadsavdelningen att förbättra sin verksamhet. Formuläret ROS & RIS finns att ladda ner under länkar. Tack för att du hjälper till!

  • Tycker du att Arbetsmarknadsavdelningen gjort något bra?
  • Tycker du att Arbetsmarknadsavdelningen har gjort något mindre bra eller gjort fel?
  • Har du blivit dåligt bemött?
  • Hur kan Arbetsmarknadsavdelningen bli bättre?
Sidan uppdaterad: 2016-07-25