Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunens insatser för arbetssökande

I Falkenbergs kommun ansvarar Arbetsmarknadsavdelningen för kommunens insatser för arbetssökande som behöver extra stöd. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar på uppdrag av bland andra Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vad är vårt mål?

Målet är att du med försörjningsstöd ska få en sysselsättning efter din arbetsförmåga, och att du som är anvisad till oss skall bli anställningsbar på den öppna arbetsmarknaden, bli antagen till utbildning och/eller ges ökade förutsättningar för ett socialt acceptabelt liv genom ett aktivt deltagande i samhället.

Vår verksamhetsidé och vision

Vår verksamhetsidé är att Arbetsmarknadsavdelningen ska på ett professionellt och hållbart sätt, för sina uppdragsgivare, vägleda och stödja anvisade personer att bli självständiga och självförsörjande.

Arbetsmarknadsavdelningens vision är: "Arbetsmarknadsavdelningen får människor att växa för en hållbar framtid".

Vilka vänder vi oss till?

Du som är arbetssökande mellan 16-64 år kan genom din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen eller Försäkringskassan få komma till oss.

Vårt arbetssätt

Arbetsmarknadsavdelningens arbete ska präglas av ett stort engagemang för dig som deltagare som ska ges möjligheter att själva med stöd av Arbetsmarknadsavdelningen finna ”din stig”. Mångfald i form av olika arbetssätt och människor är en självklarhet för Arbetsmarknadsavdelningen, där alla deltagare alltid ska känna sig välkomna  och bli bemötta med respekt och förtroende.

Sidan uppdaterad: 2018-04-18