Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Smedjeholm

Mark till försäljning

Behöver du mark till ditt företag? Kommunen har flera olika industri-och handelsområden. Tomterna är möjliga att anpassa efter önskemål och bildas efter samråd med intressent.

Inom följande områden erbjuder Falkenbergs kommun etableringsklar mark:

Smedjeholm

Smedjeholms industriområde är detaljplanelagt för industriverksamhet. Området ligger ca 2 km från centrum och 2 km från hamnen, i anslutning till väg 767. Inom området äger kommunen ca 180 000 kvm försäljningsbar industrimark. Markpriset är 120 kr/kvm exklusive anslutningsavgifter för VA, el, tele, fiber mm.

Falkenbergsmotet

Marken vid Falkenbergsmotet är detaljplanelagd för kontor, handel samt industri. Området ligger i direkt anslutning till E6 och flera av tomterna har skyltläge mot E6. Området ligger ca 4 km öster om centrum. Inom området äger kommunen ca 250 000 kvm försäljningsbar verksamhetsmark. Utbyggnad av industriväg pågår som ger kommunen ytterligare mark att sälja inom området. Även detaljplaneläggning av mer industrimark pågår inom området som på sikt ger kommunen mer mark att sälja. Markpriset är 200-300 kr/kvm exklusive anslutningsavgifter för VA, el, tele, fiber mm.

Falkenbergs station

Marken vid Falkenbergs station är detaljplanelagd för kontor, handel och lätt industri. Området ligger i direkt anslutning till tågstationen, ca 2,5 km öster om centrum. Inom området äger kommunen ca 55 000 kvm verksamhetsmark. För delar av området är försäljning dock inte aktuell då denna mark är reserverad för specifik verksamhet.

Övrig mark

Falkenbergs kommun äger även verksamhetsmark till salu vid Ågård, Skrea Backe och Vinbergs Hed. Kommunen äger även verksamhetsmark till salu i  Långås och Fagered.

Sidan uppdaterad: 2018-03-06