Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Frösunda-verksamhet som kommunen tar över

Verksamhet som drivs av Frösundas, som berörs av övertagandet innefattar elva gruppbostäder och sex servicebostäder. Avtalet med Frösunda går ut den 31 oktober.

De gruppbostäder och servicebostäder som idag drivs av Frösunda kommer från den 1 november 2020 att övergå till kommunal drift.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara som vi annars riskerar att förlora. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att ha kontinuitet med personal som de känner.

Fastigheterna där verksamheten bedrivs påverkas inte av denna förändring utan verksamheten beräknas fortgå som tidigare.

Informationsträffar

Informationsträffar planeras att genomföras våren 2020 för personal och brukare/anhöriga.

Datum gällande övertagandet:
Frösunda: 1 november 2020.

Informationsträffar

Informationsträffar planeras att genomföras våren 2020 för personal och brukare/anhöriga.

Boende på Rörbecksgatan

Du som anhörig till eller boende på Rörbecksgatans serviceboende har tidigare fått information gällande flytt under renoveringen av fastigheten. Nu har beslut tagits om var och när flytten kan genomföras.

Du som bor på Rörbeckgatan har möjlighet att flytta till Solhagas nybyggda boende under renoveringen av fastigheten på Rörbecksgatan. Det nya Solhaga planeras vara klart oktober 2020.
För dig som boende på Rörbecksgatan innebär det att du tidigast behöver flytta från Rörbecksgatan våren 2021.

Mer information om nya Solhaga hittar du här: tema.falkenberg.se/falkenbergvaxer/länk till annan webbplats

Kontakt