Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Frösunda-verksamhet som kommunen tar över

Verksamhet som drivs av Frösundas, som berörs av övertagandet innefattar elva gruppbostäder och sex servicebostäder. Avtalet med Frösunda går ut den 31 oktober.

De gruppbostäder och servicebostäder som idag drivs av Frösunda kommer från den 1 november 2020 att övergå till kommunal drift.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara som vi annars riskerar att förlora. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att ha kontinuitet med personal som de känner.

Fastigheterna där verksamheten bedrivs påverkas inte av denna förändring utan verksamheten beräknas fortgå som tidigare.

Informationsträffar

Informationsträffar planeras att genomföras våren 2020 för personal och brukare/anhöriga.

Datum gällande övertagandet:
Frösunda: 1 november 2020.

Informationsträffar

Informationsträffar planeras att genomföras våren 2020 för personal och brukare/anhöriga.

Kontakt