Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Frågor och svar

Har du frågor kring kommunens övertagande av LSS-verksamheten finns en del svar här. Hittar du inte svar på just din fråga. Skicka den gärna till oss så försöker vi besvara den. Sidan uppdateras fortlöpande.

Hur påverkas min semester i och med övergången till kommunen?

Du får ta med dig max 30 sparade dagar när du flyttar över till kommunen. Flextid, komptid samt plustid i årsarbetstid kan inte föras över till kommunen.

Hur förändras mitt anställningsavtal vid en övergång till Falkenbergs kommun?

Du kommer att få kommunens anställningsavtal. För Attendos personal gäller 1 maj 2020. För Frösundas personal gäller 1 november 2020.

Vad händer på nästa infoträff för personalen på Attendo och när inträffar den?

Nästa infoträff blir den 18 och 19 november. Samma upplägg med två tider och datum att välja på: 18/11 13:00, 19/11 16:30. Under det mötet får du en blankett för intresseanmälan för övergång. Den ska lämnas in senast 15 januari 2020.

När planeras infoträffar för brukare och anhöriga?

När det gäller Attendos brukare och anhöriga kommer vi att kalla till informationsträffar som inträffar under februari månad 2020.

Hur blir det med informationsträffar för de som är timanställda?

Informationsträffar för de som är timanställda inom ledsagarservice, boendestöd och avlösarservice i hemmet kommer att erbjudas den 27 januari kl. 13,00 och den 28 januari kl. 16,30. Inbjudan kommer under hösten.

Vid en övergång till kommunala avtal, finns det möjlighet att förändra omfattningen (%) på sin tjänst?

På sikt kommer all personal ha möjlighet att få önskad sysselsättningsgrad inom kommunen. Vi lovar inte lösa det direkt vid övergången för Attendos och Frösundas personal, men så snart vi hittar arbetsformer för att hantera det på ett bra sätt kommer alla ha möjlighet att önska tjänstgöringsgrad.

Hur ser möjligheten ut för min löneutveckling?

Kommunals avtal löper ut och ett nytt centralt avtal ska tecknas, därför vet vi inte hur avtalet ser ut eller när det är klart. Personal som går över från Attendo kommer att få en generell löneökning 2020 kopplat till hur det nya centrala avtalet för kommunals medlemmar kommer att se ut.

På Attendo boendestöd planerar vi våra insatser i appen ”Mobil omsorg”. Hur blir det vid övergången till kommunen?

Mobil omsorg är inget vi använder inom kommunen. Vi kommer att se över vilka behov som finns, men i nuläget finns inget beslut om införande av något planeringsverktyg.

Hur blir det med arbetsplatser för planering mm för personal och chefer när kommunen tar över?

Personalgruppen inom boendestödet, administrativt stöd och enhetschefer kommer att ha sina lokaler på Söderbro center. Övriga arbetsgrupper arbetar som tidigare och blir inte påverkade av någon flytt.

Vad händer med datorer, telefoner och annan utrustning? Finns det med i planen för övergången?

Utrustning för att hantera arbetet kommer att finnas vid övergången. Det gäller bilar, cyklar, telefoner, datorer och eventuell annan utrustning som behövs för att utföra arbetet.

Kommer organisationen för boendestödet att förändras i och med övergången?

Nej, organisationen för boendestödet kommer att se likadan ut vid övergången till kommunen. Det som förändras är arbetagivare och lokaler.

Kontakt