Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Förändringar inom egen regi

I samband med kommunens övertagande av privata verksamheter görs även en del förändringar inom Falkenbergs egen regi.

Det är inte några stora förändringar som kommer att ske eller som kommer att få några negativa effekter för brukare eller personal. Det finns några enheter inom de verksamheter som kommunen ansvarar för som passar bättre organisatoriskt inom LSS-området. Det är enheter där det skapas möjlighet att samordna bemanningen där kunskap och kompetens kan tas till vara på ett positivt sätt.

De enheter som berörs är:

  • Rimmarevägens serviceboende som idag som ligger under socialpsykiatrin kommer att flyttas över till LSS området från och med den 1 maj 2020. Här sker en organisatorisk överflytt från socialpsykiatrin till LSS-området då medarbetare har kvar sin anställning. Brukare ska inte märka av någon förändring.
  • Boendestödet tas över från Attendo, och kommer organisatoriskt att hamna inom socialpsykiatrin. Det kommer inte att påverkar brukare då det som kommer att ske är att personalstyrkan utökas med personal som har kunskap och erfarenhet inom LSS-området. Personalgruppen utökas och därmed ökar kompetens och erfarenheten inom gruppen som arbetar med boendestöd.
  • Björkhagas träffpunkt övergår till kommunal regi i och med övertagandet.
  • Furgårdens dagverksamhet övergår till kommunal regi i och med övertagandet.

I ett individärende påverkas personalgruppen organisatoriskt då de flyttas över till LSS-området. Motivet till förändringen är att det leder till bemanningsmässiga fördelar då det är lättare att hitta personal med kunskap och kompetens inom en större organisation. Det ska inte få några negativa konsekvenser för brukare eller personal.

Kontakt