Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om renovering och övertagandet av Floragården

Det finns en del frågor gällande Falkenbergs kommuns återtagande av Floragårdens särskilda boende och den planerade renoveringen. Här är en fördjupad information till tidigare information.

Floragården kommer att övertas av Falkenbergs kommun. Vi pratar om driften. Fastigheten förvaltas av Fabo. Anledningen till övertagandet är att fastigheten är i stort behov av renovering. Det är därför inte möjligt att lägga ut den i nuvarande skick för upphandling.

Informationen som gått ut till brukare och personal efter beslut juni 2019:

”Vår ambition är att din vård inte kommer att påverkas av beslutet. Berörd personal kommer att erbjudas anställning inom Falkenbergs kommun med möjlighet att fortsätta sitt arbete på Floragården. Kommunen tar över ansvaret för Floragården från och med den 1 oktober 2020.”

I detta läge fanns ingen plan för hur renoveringen skulle genomföras därför fanns ingen information om hur omfattande renoveringen/ombyggnationens skulle bli samt om den skulle göras i etapper.

Fabo fick i uppdrag att göra en plan för detta. Den planen godkändes och beslutades 17 mars i socialnämnden. I den planen har Fabo redogjort för tidplan och omfattning för renovering och ombyggnation av Floragårdens särskilda boende. Ett beslut som innebär att de brukare med beslut på särskilt boende behöver flytta. Övriga boende i fastigheten med någon form av hjälp och stöd från kommunen, kommer att kontaktas i god tid av biståndshandläggare för råd och vägledning kring flytten.

Att bedriva verksamhet i lokalerna är omöjligt under renoveringen då fastigheten kommer att vara en byggarbetsplats under två års tid.

Dals Ängars särskilda boende planeras att öppnas under våren 2021, vilket möjliggör att samtliga de boende på Floragården gemensamt kan flyttas till ett och samma boende. Önskar brukare att flytta tillbaka till Floragården efter renoveringen, eller till något annat boende får de kontakta sin handläggare om det.

Alla medarbetare på Floragården har fått erbjudande om en tillsvidareanställning i Falkenbergs kommun från den 1/10 2020. Den personal som vill följa med brukarna har så klart möjlighet att söka sin tjänst på Dals Ängar särskilda boende.

Med anledning av det stora renoveringsbehovet av fastigheterna är detta en nödvändig åtgärd som vi hoppas ska leda till att Floragården även i framtiden, men med bättre lokaler och förutsättningar ska vara ett uppskattat särskilt boende för både brukare och personal.

Hoppas att denna information gör att du får en större förståelse för de olika besluten i processen.

Kontakt