Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Floragården övergår i kommunal regi

Personalkooperativet Floragården ingår också i kommunens övertagande av verksamheter. Eftersom fastigheten är i ett omfattande renoveringsbehov är ingen upphandling möjlig. Avtalet med Foragården löper ut den 30 september 2020.

Floragårdens särskilda boende har drivits som personalkooperativ sedan 1994. Personalkooperativet bedriver även hemtjänst vilket de har möjlighet att fortsätta med inom kommunen. Floragårdens särskilda boende omfattar 60 särskilda boendeplatser för äldre

Organisatoriskt kommer Floragårdens särskilda boende att ingå som en del i Falkenbergs egenregi för särskilt boende. Vid övergången erbjuds alla medarbetare rätt att arbeta heltid.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att behålla personal som de känner.

Renovering

Då Floragårdens särskilda boende går över till kommunens egen regi blir det en ökning med 60 boendeplatser, cirka 70 medarbetare inom särskilt boende. Målet är att genomföra renoveringen med en minimerad påverkan på boende och personal.

Datum gällande övertagandet:
Floragården: 1 oktober 2020.

Informationsträffar

Informationsträffar planeras att genomföras våren 2020 för personal och brukare/anhöriga.

Kontakt