Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Floragården övergår i kommunal regi

Personalkooperativet Floragården ingår också i kommunens övertagande av verksamheter. Eftersom fastigheten är i ett omfattande renoveringsbehov är ingen upphandling möjlig. Avtalet med Foragården löper ut den 30 september 2020.

Floragårdens särskilda boende har drivits som personalkooperativ sedan 1994. Personalkooperativet bedriver även hemtjänst vilket de har möjlighet att fortsätta med inom kommunen. Floragårdens särskilda boende omfattar 60 särskilda boendeplatser för äldre

Organisatoriskt kommer Floragårdens särskilda boende att ingå som en del i Falkenbergs egenregi för särskilt boende. Vid övergången erbjuds alla medarbetare rätt att arbeta heltid.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att behålla personal som de känner.

Renovering

Då Floragårdens särskilda boende går över till kommunens egen regi blir det en ökning med 60 boendeplatser, cirka 70 medarbetare inom särskilt boende. Målet är att genomföra renoveringen med en minimerad påverkan på boende och personal.

Senaste nytt

Ny information kring renovering och övertagandet av Floragården (6/5-2020)

Den 17 mars 2020 tog socialnämnden beslut om att godkänna Fabos plan gällande en ombyggnation, utbyggnad och renovering av Floragårdens särskilda boende. Detta påverkar även Rörbäcksgatans serviceboende.

Ombyggnationen innefattar byggnaderna på Rörbäcksgatan 22-24, samt Floragatan 3-5. Byggstart planeras i september 2021. Enligt planen ska ombyggnationen vara klar hösten 2023.

En tillbyggnad som beräknas vara klar hösten 2024 finns också med i planen.

Nu upprättas en handlingsplan. Berörd personal kommer att involveras i arbetet med handlingsplanen. Information om hur läget utvecklas och hur det kan komma att påverka dig kommer att ske fortlöpande.

Läs mer om läget på våra informationssidor om återtagandet/ obyggnationen. Sidorna uppdateras fortlöpande med aktuell information. kommun.falkenberg.se/floragardenlänk till annan webbplats

Datum gällande övertagandet:
Floragården: 1 oktober 2020.

Informationsträffar

Planerade informationsträffar:

Personalträff (1): 23 mars kl 14.00, 24 mars kl 15.30
(INSTÄLLT pga av rådande omständigheter med anledning av Coronavirus är dessa möten framflyttade)

Kontakt