Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Attendo-verksamhet som kommunen tar över

De verksamheter inom Attendo som tas över av kommunen är: Boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsboende. Avtalet med Attendo går ut den 30 april 2020.

Avtalet med Attendo har redan förlängts vid ett tillfälle och det är inte möjligt med ny förlängning enligt avtalet.

Övertagande av boendestöd, korttidsboende, avlösarservice och ledsagarservice verkställs från 2020-05-01.

Boendestöd

Vid övergången till kommunen kommer boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet att fortsätta vara organiserade tillsammans. Det fanns en plan att boendestödet skulle organiseras inom socialpsykiatrin, beslutet är ändrat efter synpunkter från medarbetare på Attendo. Det innebär en större chans att brukare och personal inte påverkas negativt på grund av en större förändring än nödvändigt. Målet är att övertagandet inte ska påverka brukare och att erfarenhet och kompetens tas till vara. Samtliga enheter inom LSS-området kommer att organiseras tillsammans.

Korttidsboenden

Korttidsboendena organiseras tillsammans med gruppbostäder och servicebostäder för att ge möjlighet till samordning av personal. Det kan underlätta vid rekrytering, bidra till en positiv kompetensutveckling för medarbetarna samtidigt som det leder till ekonomiska fördelar.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att ha behålla personal som de känner.

Fastigheterna där verksamheten bedrivs påverkas inte av denna förändring utan verksamheten beräknas fortgå som tidigare.

Datum gällande övertagandet:
Attendo: 1 maj 2020.

Informationsträffar

De första informationsträffarna för personal hade vi i september. Kommande planerade träffar:

Personalträff (2) 18 & 19 november (inbjudan)PDF

Timanställda 27 & 28 januari 2020 (inbjudan)PDF

Brukare/anhörig 5 & 11 februari 2020 (inbjudan)PDF

Kontakt