Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Attendo-verksamhet som kommunen tar över

De verksamheter inom Attendo som tas över av kommunen är: Boendestöd, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsboende. Avtalet med Attendo går ut den 30 april 2020.

Avtalet med Attendo har redan förlängts vid ett tillfälle och det är inte möjligt med ny förlängning enligt avtalet.

Övertagande av boendestöd, korttidsboende, avlösarservice och ledsagarservice verkställs från 2020-05-01.

Boendestöd

Vid övergången till kommunen kommer boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet att fortsätta vara organiserade tillsammans. Målet är att övertagandet inte ska påverka brukare och att erfarenhet och kompetens tas till vara. Samtliga enheter inom LSS-området kommer att organiseras tillsammans.

Korttidsboenden

Korttidsboendena organiseras tillsammans med gruppbostäder och servicebostäder för att ge möjlighet till samordning av personal. Det kan underlätta vid rekrytering, bidra till en positiv kompetensutveckling för medarbetarna samtidigt som det leder till ekonomiska fördelar.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen kommer att övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara. Det ökar tryggheten för brukare och anhöriga att ha behålla personal som de känner.

Fastigheterna där verksamheten bedrivs påverkas inte av denna förändring utan verksamheten beräknas fortgå som tidigare.

Datum gällande övertagandet:
Attendo: 1 maj 2020.

Information från informationsmöten

Under det senaste informationsmötet för personal (18 &19 november) delades det ut blanketter för att anmäla intresse för att anställningen ska gå över till kommunen. Blanketten behöver du lämna in senast 15 januari 2020.

Du som arbetar på uppdrag som ledsagare, med avlösarservice i hemmet eller inom boendestöd och vill behålla ditt uppdrag behöver också skicka in en intresseanmälanPDF senast den 15 mars.

Detta gäller även dig som timanställd. Du behöver också fylla i en intresseanmälan.

Övrig information som kan vara bra att ha med sig inför övertagandet är:

  • Fotografering i april för Falkenbergskort/Siths-kort.
  • Lokaler för chefer och adminsitrativ personal, samt boendestöd kommer att vara på Söderbro center.
  • I maj kommer det att genomföras en gemensam träff för alla som väljer att följa med till kommunen. Mer information kommer senare om detta.

Har du frågor titta gärna under vår sida frågor och svar. Hittar du inte det du söker kan du skicka in din fråga till oss via mail eller ringa.

Informationsträffar

De första informationsträffarna för personal hade vi i september. Kommande planerade träffar:

Personalträff (2) 18 & 19 november (inbjudan)PDF

Timanställda 11 & 13 februari 2020 (inbjudan)PDF

Brukare/anhörig 5 & 11 februari 2020 (inbjudan)PDF

Kontakt