Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Privata verksamheter som återtas till kommunen

Falkenbergs kommun tar över driften av merparten av kommunens LSS-verksamhet, som idag drivs av privata vårdföretag. Här har vi samlat information om vad detta innebär för dig som brukare och personal.

De vårdföretag som berörs är Frösunda och Attendo. Totalt rör det sig om:

  • 11 gruppbostäder och 6 serviceboenden för cirka 100 personer med funktionsnedsättning som drivs av Frösunda.
  • Korttidsboenden som drivs av Attendo.
  • Driften av boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, som ligger hos Attendo.

Floragården påverkas också

Även äldreomsorgen påverkas av beslutet. Det handlar om Floragårdens särskilda boende, som drivs som ett personalkooperativ. Anledningen till övertagandet är att fastigheten är i stort behov av renovering och det innebär att den inte kan läggas ut på ny upphandling.

Datum när kommunen tar över

  • 1 maj 2020: Attendos berörda verksamheter
  • 1 oktober 2020: Äldreboendet Floragården
  • 1 november 2020: Frösundas berörda verksamheter

Informationsträffar

Informationsträffar kommer att genomföras med start hösten 2019 för personal och brukare/anhöriga.

Vad innebär övertagandet?

Övertagandet till kommunens egen regi hanteras som en verksamhetsövergånglänk till annan webbplats vilket till exempel innebär att majoriteten av personalen övertas. Kommunen ser positivt på att medarbetare väljer att byta arbetsgivare och bli anställda inom kommunen. Det underlättar övergången då kunskap och kompetens tas tillvara. Det ökar även tryggheten för brukare och anhöriga behålla personal som de redan känner.

Attendo - verksamhet som kommunen tar över

Frösunda - verksamhet som kommunen tar över

Floragården övergår i kommunal regi

Förändringar inom egen regi

Bakgrund

Falkenbergs kommun är en av få kommuner i Sverige som har lagt ut stora delar av sin LSS-verksamhet till privata aktörer. Redan från 2002 började den dåvarande moderatledda majoriteten att lägga ut delar av LSS-verksamheten i kommunen till privata vårdföretag. I det senaste valet drev Socialdemokraterna i Falkenberg frågan om ett återtagande av LSS-boendena. Nu har de tillsammans med övriga partier i Framtid Falkenberg beslutats om ett återtagande. Beslutet klubbades igenom i socialnämnden den 18 juni 2019.

Motiven bakom är bland annat bättre insyn och möjlighet att utveckla kvalitén i verksamheten.

Beslutet om övertagandet kommer att ske under förutsättning att nödvändiga beslut fattas gällande budget 2020.

Datum gällande övertagandet:
Attendo: 1 maj 2020.
Floragården: 1 oktober 2020.
Frösunda: 1 november 2020.

Undrar du över något? Besök gärna sidan för Frågor och svar. Du kan också skicka in en egen fråga till vår epostlåda se nedan.

Kontakt