Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kvalitet och utredning inom socialförvaltningen

Socialnämnden och socialförvaltningen strävar efter att alla verksamheter ska hålla så hög kvalitet som möjligt och att du som kommuninvånare ska känna dig nöjd med de insatser vi utför.

Vi arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor på olika sätt, exempelvis genom brukarundersökningar, utvärderingar och kvalitetsuppföljningar. Genom att göra detta ser vi hur insatserna fungerar och hur vi kan förbättra för dig som kommuninvånare.

Socialförvaltningens kvalitetsarbete på ledningsnivå är organiserat inom kvalitets- och utredningsavdelningen. I kontaktrutan nedan kan du se vilka tjänstemän som arbetar särskilt med kvalitetsfrågorna. Deras arbete riktar sig både till socialförvaltningens egen organisation och till de privata företag som driver verksamhet enligt avtal med socialnämnden. 

Brukarundersökningar och uppföljningar

Kvalitetsdokument

Kontakt