Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

SITHS och HSA

Falkenbergs kommun använder katalogtjänst HSA, identifieringstjänst SITHS och ordinationsverktyget Pascal inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Vi använder också Nationell Patientöversikt, NPÖ, inom hemsjukvården. Säker inloggning med SITHS-kort används till Pascal och NPÖ, men även för att logga in till verksamhetssystemet inom äldreomsorgen, Pulsen combine.

Kontaktuppgifter

SITHS: Jenny Svensson, Tel: 0346-88 57 25, e-post: jenny.svensson3@falkenberg.se

SITHS: Gunvor Svensson, Tel: 0346-88 66 52, e-post: gunvor.svensson@falkenberg.se

HSA: Joanna ljunggren, Tel: 0346-88 62 46, e-post: joanna.ljunggren@falkenberg.se

Kontakt