Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

SITHS och HSA

Falkenbergs kommun använder katalogtjänst HSA, identifieringstjänst SITHS och ordinationsverktyget Pascal inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Vi använder också Nationell Patientöversikt, NPÖ, inom hemsjukvården. Säker inloggning med SITHS-kort används till Pascal och NPÖ, men även för att logga in till verksamhetssystemen inom äldreomsorgen, så som Pulsen combine, IntraPhone och Appva.

Kontaktuppgifter

SITHS: Jenny Svensson, Tel: 0346-88 57 25, e-post: jenny.svensson3@falkenberg.se

SITHS: Kerstin Stensson, Tel: 0346-88 66 52, e-post: kerstin.stensson@falkenberg.se

HSA: Joanna ljunggren, Tel: 0346-88 62 46, e-post: joanna.ljunggren@falkenberg.se

Kontakt