Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

SITHS och HSA

Falkenbergs kommun använder katalogtjänst HSA, identifieringstjänst SITHS och ordinationsverktyget Pascal inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Vi använder också Nationell Patientöversikt, NPÖ, inom hemsjukvården. Säker inloggning med SITHS-kort används till Pascal och NPÖ, men även för att logga in till verksamhetssystemen inom äldreomsorgen, så som Pulsen combine, IntraPhone och Appva.

Kontaktuppgifter

SITHS: Jenny Svensson, Tel: 0346-88 57 25, e-post: jenny.svensson3@falkenberg.se

SITHS: Gunvor Svensson, Tel: 0346-88 66 52, e-post: gunvor.svensson@falkenberg.se

HSA: Joanna ljunggren, Tel: 0346-88 62 46, e-post: joanna.ljunggren@falkenberg.se

Kontakt