Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Rutiner och blankett för behörigheter

För att kunna logga in på socialförvaltningens system måste din chef fylla i en behörighetsblankett som både du och chefen signerar.

Behörighetsblankett för våra system

Behörighetsblanketten gäller för behörighet till våra system Combine, Magna Cura, Appva, IntraPhone, digital nyckel, digital kod, KOBE, Falkenbergskort, QlikView (LIS), Citrix, Life Care och Time Care Planering.

Din chef fyller i blanketten vid nytt behov, ändring och avslut av din behörighet.

Innan du fyller i behörighetsblanketten bör du läsa igenom Riktlinje - Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevaldalänk till annan webbplats.

Blanketten laddas ner och fylls i med de program det gäller, skrivs under och skickas med e-post till vår support. Observera att känslig information ska skickas via T Dialog (säkra meddelanden).

Systemet Life Care

Socialförvaltningen ser till att du får behörighet till systemet. Hemsjukvården och region Halland ansvarar för all support. Du behöver även ha ett SITHS-kort för att använda Life Care.

Åtkomst till V-katalogen

För att få behörighet till V-katalogen kontaktar din chef IT-service. Telefonnummer: 0346-88 55 55.