Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hantering av Falkenbergskort och SITHS-kort

Nedan följer instruktioner för vilka grupper som ska ha SITHS-kortet respektive det egenutgivna Falkenbergskortet (smart kort).

Vilka ska ha SITHS-kort?

1. Tillsvidareanställda inom äldreomsorg, säbo och hemtjänst. Privat och egen regi.
2. Längre vikariat inom äldreomsorg, säbo och hemtjänst, mer än tre månader. Privat och egen regi.

För att få ett SITHS-kort, följ befintlig rutin.

Vilka ska ha det egenutgivna Falkenbergskortet, även kallat "smart kort"?

Sommarvikarier och timvikarier inom äldreomsorg, säbo och hemtjänst i egen regi.

Vilka ska ha entreprenadkort utan foto?

Alla privata utförare inom LSS, samtlig personal.

Hur får man ett egenutgivet Smartkort/Falkenbergskort?

Egenregi och privat regi:

1. Behörighetsblanketten måste vara ifylld av både medarbetare och chef, samt inskickad via säkra meddelande till e-postadressen: support.soc@falkenberg.se. Användaren måste också ha fått ett användarkonto i kommunens IT-miljö.
2. Användaren behöver fotograferas i fotoautomaten på kontaktcenter. I samband med fotograferingen så ska användaren uppvisa giltig legitimation.
3. Smartkortet hämtas på kontaktcenter.

Viktigt! Kortet ska återlämnas till chefen den sista arbetsdagen. Om inte detta sker måste chefen kontakta användaren i efterhand för att få kortet återlämnat. Användaren får en underskriven kvittens på att kortet är återlämnat.

Om ett Falkenbergskort kommer bort ska kortet spärras på telefon: 0346-88 60 00. Därefter tas beslut om hur användaren får ett nytt kort eller ett reservkort.