Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Teknisk information för externa utförare

För att få åtkomst till systemet Combine behöver du som privat utförare ansluta dig.

Det finns idag två sätt att ansluta till systemet Combine.

  • Ett sätt är att ansluta sig via Citrix,  vilket innebär att Falkenbergs kommun ansvarar för att all programvara, drivrutiner och konfiguration följer de krav som leverantören har.
  • Ett annat sätt är att ansluta direkt till Combine. I detta fall är det du som extern utförare som ansvarar för att den tekniska miljön följer leverantörens tekniska krav och rekommendationer. Dessa krav listas nedan. Observera att åtkomst till tjänsterna NPÖ och HSA-katalogen fortfarande kräver inloggning i Citrix.


Teknisk specifikation för direktanslutning till Combine

Drivrutin för läsare av smarta kort/SITHS kort

Leta reda på rätt kortläsare, ladda ner och installera drivrutinlänk till annan webbplats.

NetID

Programvara för smarta kort/SITHS kort NetID. Det krävs en anpassad version av NetID och denna kan laddas ner här.

Webbläsare

Endast Microsoft Internet Explorer version 11.

Silverlight

Microsoft Silverlight version 5.1 eller senarelänk till annan webbplats.

Länk till Combine

För att Combine ska startas i ett eget fönster, vilket rekommenderas, skapa en genväg med följande parametrar: "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nomerge https://falkenberg-performer.pulsencombine.se/länk till annan webbplats


Skärmupplösning

Lägsta skärmupplösning för Combine är 1280x720 bildpunkter. Högre skärmupplösning rekommenderas, t ex 1920x1080.

PDF läsare

Adobe Acrobat Reader måste vara installerad. Se till att senaste versionen är installerad.

Primärminne

För Combine rekommenderas 6 Gbyte tillgängligt minne. Tillgängligt minne är det minne som inte används av andra applikationer eller operativsystem.

Processor

För Windows 10 bör processorn ha minst två kärnor och vara snabbare än 2 GHz.

Nätverk

Det är rekommenderat att klientdatorn är ansluten med trådad nätverksförbindelse för bästa prestanda.

Internetförbindelse

Rekommenderad nivå för anslutning mot internet är 10Mbit/s