Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Nedan följer säkerhetsrutiner som gäller vid driftstopp av kommunens IT-system.

Säkerhetsrutinerna ska finnas tillgängliga för all personal på din arbetsplats. Förutom säkerhetsrutinerna kan det finnas kompletteringar som gäller för din arbetsplats, även de här ska finnas lättåtkomliga och du förväntas ha god kännedom om dem. Är du osäker på vad som gäller på din arbetsplats, tala med din närmaste chef.

Säkerhetsrutiner Combine

Säkerhetsrutin Combine, hemsjukvårdenWord

Säkerhetsrutin CombinePDF

Säkerhetsrutiner IntraPhone

Säkerhetsrutin vid driftsstopp, äldreomsorgen, egen reginWord

Säkerhetsrutiner Digitala lås och Nycklar

Säkerhetsrutin, digitala låsWord

Säkerhetsrutin, digitala nycklarWord

Rutin vid förlorad digital nyckelWord

Säkerhetsrutiner Appva/MCSS

Säkerhetsrutin vid driftsstoppWord

Säkerhetsrutiner Mobiltelefoner

Rutin vid förlorad mobiltelefonWord