Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Rutiner och blankett för behörigheter

För att kunna logga in på socialförvaltningens system måste du fylla i en behörighetsblankett. Den ska sedan godkännas av din chef.

Behörighetsblankett för våra system

Behörighetsblanketten gäller för behörighet till våra system Combine, Magna Cura, Appva, IntraPhone, digital nyckel, digital kod, KOBE, Falkenbergskort, QlikView (LIS), Citrix, Life Care och Time Care Planering.

Din chef fyller i blanketten vid nytt behov, ändring och avslut av din behörighet.

Innan du fyller i behörighetsblanketten bör du läsa igenom informationssäkerhetsinstruktionenPDF.

Blanketten laddas ner och fylls i med de program det gäller, skrivs under och mailas till vår support. Känslig information kan med fördel skickas via T Dialog (säkra meddelanden).

Systemet Life Care

Socialförvaltningen ser till att du får behörighet till systemet. Hemsjukvården och region Halland ansvarar för all support. Du behöver även ha ett SITS-kort för att använda Life Care.

Åtkomst till V-katalogen

För att få behörighet till V-katalogen kontaktar du IT-service. Telefonnummer: 0346-88 55 55.