Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hantering av Falkenbergskort och SITHS-kort

Nedan följer instruktioner för vilka grupper som skall ha SITHS-kortet respektive det egenutgivna Falkenbergskortet (Smart kort).

Vilka ska ha SITHS-kort?

1. Tillsvidareanställda inom äldreomsorg, Säbo och Hemtjänst. Privat- och egenregi.
2. Längre vikariat inom äldreomsorg, Säbo och Hemtjänst, mer än tre månader. Privat- och egenregi.

För att få ett SITHS-kort, följ befintlig rutin.

Vilka ska ha det egenutgivna Falkenbergskortet, även kallat "smart kort"?

Sommarvikarier och timvikarier inom äldreomsorg, Säbo och Hemtjänst i egen regin.

Vilka skall ha entreprenadkort utan foto?

Alla privata utförare inom LSS, samtlig personal

Hur får man ett egenutgivet Smartkort/Falkenbergskort?

Egenregi och privat regi:
1. Behörighetsblanketten måste vara ifylld och inskickad. Användaren måste ha fått ett användarkonto i kommunens IT-miljö.
2. Användaren behöver fotograferas och visa giltig legitimation. Detta sker i fotoautomat vid kontaktcenter.
3. Smartkortet hämtas på kontaktcenter.
Viktigt! Kortet skall återlämnas till chefen den sista arbetsdagen. Användaren får en underskriven kvittens på att kortet är återlämnat. Om inte detta sker måste chefen kontakta användaren i efterhand för att få kortet återlämnat.

Om ett Falkenbergskort kommer bort skall kortet spärras på telefon: 0346-88 60 00. Därefter tas beslut om hur användaren får ett nytt kort eller ett reservkort.