Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Covid-19

Här nedan hittar du all coronarelaterad information, sorterad under olika rubriker.

Riktlinjer vid covid-19 Region Halland och Falkenbergs kommun

Uppdaterad 22 juni 2021

22 juni 2021: Flödesschema: Provtagning av vård- och omsorgspersonal som exponerats för covid-19länk till annan webbplats

9 mars: Hindra smitta inom daglig verksamhetlänk till annan webbplats

8 februari: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

8 februari: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i särskilt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

18 december: Vägledning om kriterier för bedömning om smittfrihet vid Covid-19PDF

20 juli: Anvisning om besöksförbud och undantag från besöksförbudPDF

25 juni: Anvisning för användning av portabla fläktar och luftkylare i vård och omsorg på Säbo och i ordinärt boende vid värmebölja och vid risk för smittspridningWord

18 juni: Anvisning om prioriteringsordning av insatser för legitimerad personal vid pandemi då bemanning inte kan upprätthållas för att garantera patientsäkerhetWord

2 juni: Provtagning för Covid-19 inom särskilt boende för äldrelänk till annan webbplats

22 maj: Smittskyddsblad Covid-19, PatientinformationPDF

22 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i ordinärt boendePDF

15 maj: Riktlinje för användning och rengöring av visir som ska återanvändasWord

15 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i äldreboendenPDF

13 maj: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienterPDF

5 maj: Rekommendationer för serviceresor Region Halland med anledning av covid, rev 200402PDF

5 maj: Covid-19- provtagning av patienter med beslut enligt SoL (ej hemsjukvård)PDF

24 april: Rutin - HLR vid Covid-19, se gulmarkerad text för kommunal hälso- och sjukvårdWord

21 april: Medicinsk vårdriktlinje covid-19 PrimärvårdPDF

20 april: Åtgärder av sjuksköterska vid bedömning av patient som uppvisar luftvägssymtom, hosta och feberPDF

Smittspårning och screening

Uppdaterad 27 april 2021

Antigentest – snabbtest för personal vid utbrott

Uppdaterad 7 maj 2021

Vaccination covid-19
Uppdaterad 15 juni 2021

15 juni 2021: Vaccination covid-19 Region Halland övergripande rutinerlänk till annan webbplats

28 april 2021: Vaccination mot SARS-CoV-2 covid-19länk till annan webbplats

12 april: Brev till personal inom LSS som kommunen vaccinerarPDF

19 mars: Blankett för verksamhetschef för- Uppdrag till sjuksköterska utan specialistutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19Word

22 februari: FASS- Covid-19 vaccine Astra Zenecalänk till annan webbplats

22 februari: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine AstraZenecaWord

8 februari: Hanteringsanvisning för Comirnaty- mRNA-vaccin mot covid-19länk till annan webbplats

21 januari: FHM info till dig som vaccinerar dig - på andra språklänk till annan webbplats

21 januari: Info till personal - inför vaccinationPDF

21 januari: Info till personer med enbart hemtjänst och deras samboendelänk till annan webbplats

21 januari: Info till personer med hemsjukvård och deras samboendelänk till annan webbplats

20 januari: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregisteringlänk till annan webbplats

18 januari: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccinlänk till annan webbplats

11 januari: Info till brukare på LSS-boende och socialpsykiatrinPDF

11 januari: Info till personal inom LSS och socialpsykiatrinPDF

8 januari: Info till patienter, hemsjukvård utan hemtjänstPDF

30 december: Info till kommunerna personal 1Word

29 december: Info till kommunerna hemtjänst patienter 2PDF

28 december: FHM info till dig som arbetar med vaccination mot covid-19PDF

28 december: FHM info till dig som vaccinerar digPDF

28 december: Info till kommunerna boende patienter 2Word

28 december: MittVaccin reservrutinPDF

28 december: Region Hallands utbildning för vårdpersonal med ordinationsrätt i vaccination mot Covid-19. Filmlänk till annan webbplats

28 december: MittVaccin. Utbildningsfilmlänk till annan webbplats

28 december: Vaccination mot covid-19. Länk till Region Hallands vårdgivarwebblänk till annan webbplats

28 december: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskorlänk till annan webbplats

Bildstöd vaccination covid-19

Uppdaterad 12 januari 2021

Checklistor och rutiner för chefer, omsorgspersonal och legitimerad personal

Uppdaterad 28 december 2020

Snabbspår för självprovtagning vid personalbrist

Uppdaterad 29 december 2020

Skyddsutrustning vid covid-19

Uppdaterad 10 juni 2021

Utbildningar vid covid-19

Uppdaterad 7 maj 2021

Informationsöverföring vid covid-19

Uppdaterad 30 april 2020

Provtagningsanvisning, vård och omsorg

Uppdaterad 25 maj 2020

Rehabilitering

Uppdaterad 20 maj 2021

Nutrition vid covid-19

Uppdaterad 6 maj 2020

Demensvård vid covid-19

Uppdaterad 26 augusti 2020

Palliativ vård vid covid-19

Antikroppstest (serologi)

Uppdaterad 9 november 2020

Säkra besök på särskilt boende och mötesplatser under covid-19 pandemi

Uppdaterad 9 juni 2021

Affischer vid smitta och screening covid-19

Uppdaterad 19 maj 2021

Avliden covid-19

Kontakt