Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Corona - covid-19

Här nedan hittar du all coronarelaterad information, sorterad under olika rubriker.

Riktlinjer vid covid-19 Region Halland och Falkenbergs kommun

Uppdaterad 9 mars

9 mars: Hindra smitta inom daglig verksamhetlänk till annan webbplats

8 februari: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

8 februari: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i särskilt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

18 december: Vägledning om kriterier för bedömning om smittfrihet vid Covid-19PDF

20 juli: Anvisning om besöksförbud och undantag från besöksförbudPDF

25 juni: Anvisning för användning av portabla fläktar och luftkylare i vård och omsorg på Säbo och i ordinärt boende vid värmebölja och vid risk för smittspridningWord

18 juni: Anvisning om prioriteringsordning av insatser för legitimerad personal vid pandemi då bemanning inte kan upprätthållas för att garantera patientsäkerhetWord

2 juni: Provtagning för Covid-19 inom särskilt boende för äldrelänk till annan webbplats

22 maj: Smittskyddsblad Covid-19, PatientinformationPDF

22 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i ordinärt boendePDF

15 maj: Riktlinje för användning och rengöring av visir som ska återanvändasWord

15 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i äldreboendenPDF

13 maj: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienterPDF

5 maj: Rekommendationer för serviceresor Region Halland med anledning av covid, rev 200402PDF

5 maj: Covid-19- provtagning av patienter med beslut enligt SoL (ej hemsjukvård)PDF

24 april: Rutin - HLR vid Covid-19, se gulmarkerad text för kommunal hälso- och sjukvårdWord

21 april: Medicinsk vårdriktlinje covid-19 PrimärvårdPDF

20 april: Åtgärder av sjuksköterska vid bedömning av patient som uppvisar luftvägssymtom, hosta och feberPDF

Smittspårning och screening

Uppdaterad 9 april

Antigentest – snabbtest för personal vid utbrott

Uppdaterad 18 mars

Vaccination covid-19
Uppdaterad 12 april

12 april: Brev till personal inom LSS som kommunen vaccinerarPDF

19 mars: Blankett för verksamhetschef för- Uppdrag till sjuksköterska utan specialistutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19Word

22 februari: FASS- Covid-19 vaccine Astra Zenecalänk till annan webbplats

22 februari: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine AstraZenecaWord

8 februari: Vaccination mot SARS-CoV-2 covid-19Word

8 februari: Hanteringsanvisning för Comirnaty- mRNA-vaccin mot covid-19länk till annan webbplats

21 januari: FHM info till dig som vaccinerar dig - på andra språklänk till annan webbplats

21 januari: Info till personal - inför vaccinationPDF

21 januari: Info till personer med enbart hemtjänst och deras samboendelänk till annan webbplats

21 januari: Info till personer med hemsjukvård och deras samboendelänk till annan webbplats

20 januari: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregisteringlänk till annan webbplats

18 januari: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccinlänk till annan webbplats

11 januari: Info till brukare på LSS-boende och socialpsykiatrinPDF

11 januari: Info till personal inom LSS och socialpsykiatrinPDF

8 januari: Info till patienter, hemsjukvård utan hemtjänstPDF

30 december: Info till kommunerna personal 1Word

29 december: Info till kommunerna hemtjänst patienter 2PDF

28 december: FHM info till dig som arbetar med vaccination mot covid-19PDF

28 december: FHM info till dig som vaccinerar digPDF

28 december: Info till kommunerna boende patienter 2Word

28 december: MittVaccin reservrutinPDF

28 december: Region Hallands utbildning för vårdpersonal med ordinationsrätt i vaccination mot Covid-19. Filmlänk till annan webbplats

28 december: MittVaccin. Utbildningsfilmlänk till annan webbplats

28 december: Vaccination mot covid-19. Länk till Region Hallands vårdgivarwebblänk till annan webbplats

28 december: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskorlänk till annan webbplats 

Bildstöd vaccination covid-19

Uppdaterad 12 januari

Checklistor och rutiner för chefer, omsorgspersonal och legitimerad personal

Uppdaterad 28 december

Snabbspår för självprovtagning vid personalbrist

Uppdaterad 29 december

Skyddsutrustning vid covid-19

Uppdaterad 30 mars

Utbildningar vid covid-19

Uppdaterad 3 juli

Informationsöverföring vid covid-19

Uppdaterad 30 april

Provtagningsanvisning, vård och omsorg

Uppdaterad 25 maj

Rehabilitering

Uppdaterad 17 juni

Nutrition vid covid-19

Uppdaterad 6 maj

Demensvård vid covid-19

Uppdaterad 26 augusti

Palliativ vård vid covid-19

Antikroppstest (serologi)

Uppdaterad 9 november

Säkra besök på särskilt boende under covid-19 pandemi

Uppdaterad 26 februari

Affischer vid smitta och screening covid-19

Uppdaterad 4 mars

Avliden covid-19

HSL-handboken

Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Uppdaterad 23 oktober

Medicingivare Evondos

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell Patientöversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Kontakt