Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Covid-19

Vi har nu samlat all information gällande coronaviruset och covid-19 på en sida. Där hittar du även länken för att rapportera in covidsmitta och smittspårningar i din verksamhet. Klicka här för att gå vidare till covid-sidan.


Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Uppdaterad 23 oktober

Medicingivare Evondos

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell Patientöversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Bilagor

Kontakt