Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Covid-19

Vi har nu samlat all information gällande coronaviruset och covid-19 på en sida. Där hittar du även länken för att rapportera in covidsmitta och smittspårningar i din verksamhet. Klicka här för att gå vidare till covid-sidan.


Ambulans

Uppdaterad 18 oktober 2021

Ansvar

Uppdaterad 19 oktober 2021

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Uppdaterad 18 oktober 2021

Delegering av hälso- och sjukvård

Uppdaterad 18 oktober 2021

Dokumentation

Uppdaterad 18 oktober 2021

Dödsfall och hantering av avlidna

Uppdaterad 18 oktober 2021

Egenvård

Uppdaterad 18 oktober 2021

Hemdok

Uppdaterad 18 oktober 2021

Läkemedelshantering

Uppdaterad 18 oktober 2021

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Uppdaterad 20 oktober 2021

Kost och nutrition

Uppdaterad 19 oktober 2021

Munvård och tandhälsa

Uppdaterad 19 oktober

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Uppdaterad 19 oktober 2021

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Uppdaterad 19 oktober 2021

Samverkan och samtycke

Uppdaterad 20 oktober 2021

Vårdhygien och smitta

Uppdaterad 19 oktober 2021

Vård och behandling

Uppdaterad 19 oktober 2021

Bilagor

Uppdaterad 16 juni 2021

Kontakt