Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Corona - Covid-19

Här nedan hittar du all coronarelaterad information, sorterad under olika rubriker.

Riktlinjer vid Covid-19 Region Halland och Falkenbergs kommun

Uppdaterad 22 maj

Checklistor och rutiner för chefer, omsorgspersonal och legitimerad personal

Uppdaterad 25 maj

Skyddsutrustning vid Covid-19

Uppdaterad 22 maj

Utbildningar vid Covid-19

Uppdaterad 8 maj

Informationsöverföring vid Covid-19

Uppdaterad 30 april

Provtagningsanvisning och provtagning av personal i vård och omsorg

Uppdaterad 25 maj

Nutrition vid Covid-19

Uppdaterad 6 maj

Demensvård vid Covid-19

Uppdaterad 29 april

Palliativ vård vid Covid-19

Affischer vid smitta Covid-19

Avliden Covid-19

HSL-handboken

Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell PatientÖversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Kontakt