Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Gräva och schakta

Ska du utföra gatuarbete eller andra arbeten på gata, gång- eller cykelbana? Då behöver du lämna in en trafikanordningsplan och en riskbedömning till Falkenbergs kommun eller Trafikverket. Detta för att säkerställa att det är säkert för de som arbetar på platsen och för dem som passerar den.

Trafikanordningsplanen ska lämnas till väghållningsmyndigheten. På kommunala gator är det kommunen som ska ha planen och på allmänna vägar är det Trafikverket. På enskilda vägar ska berörd vägförening kontaktas.

Trafikanordningsplanen ska innehålla

  • karta som visar var arbetet ska ske
  • ritning på de anordningar och vägmärken som ska användas och var
  • information om vilken typ av arbete som ska utföras, datum och tider för arbetets start och slut
  • namn på ansvariga personer
  • riskbedömning

OBS! En kopia på planen ska finnas på arbetsplatsen så att personalen kan se att utmärkningen stämmer med planen.

Ansök senast två veckor innan arbetet påbörjas

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan ska lämnas i god tid till kommunen, normalt två veckor innan arbetet påbörjas. I Falkenbergs kommun används ett lokalt regelverk som heter HANDBOK Arbete på väg.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter