Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Delegationsordningar

Delegering innebär att beslutanderätten i vissa ärenden förs över från nämnden till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd. Detta görs genom delegationsordningen.

Nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för sin förvaltande verksamhet.

Delegationsordningar

Kontakt