Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Skolskjuts - ansökan

Skolskjuts och resor

Skolskjuts under läsåret 20/21
Om ditt barn är berättigat skolskjuts enligt avståndskriterierna, behöver du som vårdnadshavare inte skicka in en ansökan. Falkenbergs kommun har gett Hallandstrafiken uppdraget att planera skolskjuts för de barn som är berättigade skolskjuts från sin folkbokföringsadress till sin anvisningsskola. Du som vårdnadshavare kommer att få information om hur resorna planerats hemskickad senast den 7 augusti 2020. Om du inte fått en lista hemskickad, är ditt barn inte berättigad skolskjuts enligt avståndskriteriet. Anser du att ditt barn har rätt till skolskjuts utifrån kriterierna för växelvist boende, funktionsnedsättning eller andra omständigheter ska du göra en ansökan senast den 20 maj för att ditt ärende ska kunna handläggas i tid inför höstens skolstart.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?
Elever i årskurs F-9 kan få skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att en elev har rätt till skolskjuts till sin "ordinarie" skola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till fristående skola eller annan vald kommunal skola. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, dock ej till och från fritidshem.

Avstånd mellan hemmet och skolan
Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller:
Skolår F—2 2 km
Skolår 3—5 3 km
Skolår 6—9 4 km

Ovanstående avståndsregeler gäller även mellan hemmet och hållplatsen.

Elev med växelvis boende
När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Elev med funktionsnedsättning
Om du åberopar funktionsnedsättning som grund för ansökan, ska du beskriva barnets funktionsnedsättning, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att barnet behöver skolskjuts. . Som underlag för din ansökan ska du även skicka in ett utlåtande som styrker barnets funktionsnedsättning samt beskriver barnets begränsningar till att själv ta sig till och från skolan. Underlaget kan utfärdas av skolan eller habiliteringen. För elever i grund- och gymnasiesärskolan ska utlåtande från rektor utfärdas.

Så arbetar vi
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Handläggningen tar normalt längre tid vid skolstart då vi får in de flesta ansökningarna.

Beslut
Ett skriftligt, överklagbart beslut fattas i ditt ärende. Om ditt barn beviljas skolskjuts, lämnas informationen du lämnat till kommunen via din ansökan samt beslutet till Hallandstrafiken för planering av ditt barns resor.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt