Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Resekort - ansökan

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om resekort alternativt inackorderingstillägg.

Tjänsten kräver e-legitimation, vilket ger dig möjlighet att följa ditt ärende fortlöpande på ”Mina ärenden”. Söker du digitalt förkortas handläggningstiden samt förenklar kommunikation och eventuell komplettering.

För att kunna ansöka måste du vara vårdnadshavare eller myndig elev.

Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan att avslås.

Viktig information!
1. Elev som är folkbokförd i Falkenbergs kommun, och som ska gå på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort.

2. Elev som är folkbokförd i annan kommun än Falkenbergs kommun, och som ska studera vid Falkenbergs gymnasieskola ansöker om resekort i sin hemkommun.

3. Elev som är folkbokförd i Falkenbergs kommun, men som ska studera vid annan skola än Falkenbergs gymnasieskola ansöker om resekort och inackorderingstillägg via den här e-tjänsten.

Resekort

Ansökan om resekort görs till elevens hemkommun och ska vara kommunen tillhanda senast 1:a augusti för att resekort ska kunna garanteras från skolstart. Resekort söks på nytt varje läsår.

I Falkenbergs kommun gäller följande regler för beviljande av resekort

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349).
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning.
 • Minst sex (6) km daglig resväg (närmsta användbara gång- och/eller cykelväg) mellan folkbokföringsadressen och skolan. Detta mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem ”Solen”.
 • Resekort erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söks på nytt varje läsår. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunen ersätter upp till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.

Du måste vara slutligt antagen för att din ansökan ska behandlas.

I Falkenbergs kommun gäller följande regler för beviljande av inackorderingstillägg

 • Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
 • Minst 40 km mellan folkbokföringsadressen och skolan (detta mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem) eller minst tre timmars daglig res- och väntetid utifrån skolans ramtider och elevens reseförhållanden.
 • Inackorderad på skolorten (d.v.s. i den kommun där skolan ligger).
 • Du är förstahandsmottagen till din utbildning.
 • Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Ej erhållit resekort för samma tidsperiod

Följande måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

 • Hyresavtal
 • Schema
 • Studieintyg

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt