Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Resebidrag - ansökan

För att kunna ansöka måste du vara vårdnadshavare eller myndig elev. Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan avslås.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE RESEBIDRAGET!

Fr o m läsåret 22/23 så kommer Falkenbergs kommun INTE betala ut resebidrag retroaktivt.
För att få ersättning för sina resor från första skoldagen så krävs det att Ni inkommer med ansökan av resebidrag senast skolstartsveckan.

Resebidrag söks på nytt varje läsår.

Regler för beviljande av resebidrag

  • Folkbokförd i Falkenbergs kommun
  • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349)
  • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
  • Möjlighet att åka kollektivtrafik saknas
  • Minst sex (6) km mellan folkbokföringsadressen och närmaste hållplats.
  • Res- och väntetiden med kollektivtrafik överstiger 3h/dag eller 15 h/v
  • Resebidrag erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Ej erhållit inackorderingstillägg för samma tidsperiod.

OBS! Elev folkbokförd i annan kommun än Falkenberg och ska gå på Falkenbergs gymnasieskola söks resebidrag i hemkommunen

Följande måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

  • Schema
  • Studieintyg

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt