Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Prövning - information och anmälan

En prövning är en möjlighet att få ett betyg i en kurs eller att höja ett betyg genom att genomgå skrifliga och/eller muntliga prov.

En prövning består av ett representativt urval av kursens centrala innehåll och du ska ges möjlighet att pröva dina kunskaper mot hela betygsskalan A-F. Prövningar kan anordnas i kurser som finns på nationella program och ges vi Falkenbergs gymnsieskola.

Information och anmälan

Undervisning eller handledning ingår ej i prövningen. Notera särskilt om kurser du vill pröva i har förkunskapskrav. Finns det förkunskapskrav måste du uppvisa att du uppfyller dem. Anmälan görs till skolans Information. Särskilda prövningsperioder finns. Senast fyra veckor efter prövningstillfället får du besked om vilket betyg du fått vid prövningen.

Anmälan till prövning är stängd.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt