Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Prövning - information och anmälan

Genom att göra en prövning har du möjlighet att få ett betyg i en kurs som du inte tidigare läst eller höja ett befintligt betyg. Prövningen består av skriftliga och/eller muntliga prov och ger ett betyg på en hel kurs.

Vad är en prövning och hur går den till?

En prövning består av ett representativt urval av kursens centrala innehåll och du ska ges möjlighet att pröva dina kunskaper mot hela betygsskalan A-F. Prövningar ser olika ut för olika kurser. I vissa kurser ingår det flera prövningstillfällen och moment, skriftliga såväl som muntliga. I andra prövas hela kursen vid ett tillfälle. Du ansvarar själv för att tillgodogöra dig de kunskaper som du behöver. Prövningar kan anordnas i kurser som finns på nationella program och som ges vid Falkenbergs gymnasieskola.

Varför prövning?

 • Du kan få ett godkänt betyg i en kurs där du fått betyget - / F.
 • Du kan få betyg i en kurs eller ett gymnasiearbete du inte tidigare har betyg i.
 • Du kan höja ett betyg.

Aktuella kursplaner och betygskriterier finner du på
Skolverketlänk till annan webbplats eller Falkenbergs gymnasieskolalänk till annan webbplats

Elev som går på Falkenbergs gymnasieskola

Elever som är inskrivna på en gymnasieutbildning vid Falkenbergs gymnasieskola kan göra en kostnadsfri intern prövning.

Interna prövningar kan göras:

 • om du har fått streck eller betyget F i en kurs eller gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan,
 • om du vill få ett betyg på en kurs som du ännu ej läst och som ingår i din individuella studieplan (pröva i förväg).

Observera att en elev på gymnasieskolan inte kan göra en prövning i en kurs där eleven fått något av betygen E-A. Om du vill höja ett betyg behöver du vänta tills du avslutat dina gymnasiestudier och då göra en extern prövning.

Studerande vid Vuxenutbildningen Falkenberg

För prövningar i kurser inom den kommunala vuxenutbildningen gäller att prövningen är avgiftsfri om du är elev vid Vuxenutbildningen Falkenberg och något av nedanstående gäller:

 • du har fått betyget F på den kurs prövningen gäller.
 • du efter avslutad kurs inom SFI inte nått upp till godkänt betyg.
 • du vill göra en prövning i samband med validering.

I övriga fall är prövningen belagd med en avgift.

Sökande som inte går på gymnasieskolan

Även du som studerar på egen hand har möjlighet att genomgå en extern prövning. Du ska alltså inte vara inskriven vid någon gymnasieskola för att få göra en extern prövning.

Externa prövningar kan göras:

 • om du vill höja ditt betyg på kurs eller gymnasiearbetet som du redan har betyg i.
 • om du vill få betyg i en kurs du läst på egen hand.

Ovan nämnda prövningar är avgiftsbelagda och kan endast erbjudas om kursen finns inom kursutbudet vid Falkenbergs gymnasieskola under innevarande termin.

I vissa fall rekommenderar vi studier inom den kommunala vuxenutbildningen i Falkenberg. Det gäller t.ex. om:

 • du behöver handledning eller undervisning för att klara prövningen,
 • du inte tidigare har genomgått kursen, och inte på annat sätt har inhämtat kunskaperna,
 • kursen innehåller laborativa moment eller kräver aktivt deltagande.

Prövningstillfällen 2021/2022

Vecka 44, måndag 1 november 2021
Tid för prövning: kl. 8.00-13.00
Lokal: Falkenbergs gymnasieskola

Vecka 17, tisdag 26 april 2022
Tid för prövning: kl. 8.00-13.00
Lokal: Falkenbergs gymnasieskola
Anmälan öppnar: tisdagen den 8 februari kl. 10.00
Sista anmälningsdag: 2022-03-28 eller när antalet platser blivit fyllda

I vissa kurser ingår fler provtillfällen och moment.

Anmälan

Intern prövning

Elever som går på gymnasieskolan (intern prövning) anmäler sig till elevregistreringen.

Extern prövning

Om du inte går på Falkenbergs gymnasieskola anmäler du dig via något av webbformulären längre ner på denna sida. Dessa kommer när anmälan öppnar, tisdagen den 8 februari. Observera att anmälningar enbart tas emot via webbformulär, samt att det är olika formulär för moderna språk, arabiska, och övriga kurser. Antalet platser är begränsade och plats ges därför till de första sökande som uppfyller sökkriterierna och betalar prövningen i tid.

För information om vilka kurser som erbjuds innevarande läsår, var god kontakta gymnasieskolans expedition.

Det är bara möjligt att göra en prövning per prövningstillfälle.

Observera att anmälan är bindande och att ingen återbetalning sker utan läkarintyg.

Kostnad och betalning

Om du är inskriven som elev vid Falkenbergs gymnasieskola eller vuxenutbildningen, enligt ovan, är prövningen kostnadsfri.

Om du har varit elev vid Falkenbergs gymnasieskola och fått -/F på en kurs i årskurs 3 under vårterminen, har du rätt till kostnadsfri prövning under kommande hösttermin.

I övriga fall kostar prövningen 500 kr/kurs vilket betalas i samband med anmälan.

Hur kan jag förbereda mig?

Undervisning eller handledning ingår inte i prövningen. Det innebär att du själv måste förvärva de kunskaper som behövs för att få ett betyg, eller för att höja ett betyg som du fått tidigare. När det gäller kurslitteratur är skolan inte skyldig att tillhanda litteratur för inläsning. Skolbiblioteket kan eventuellt vara behjälplig med utlåning av litteratur för interna prövningar. När du har anmält dig och betalat kommer du att få kontaktuppgifter till prövningsansvarig lärare. Det är ditt ansvar att ta kontakt med läraren för att få aktuell information om prövningstillfället eller tillfällena.

Meddelande om betyg

Senast fyra veckor efter prövningstillfället får du ett besked om vilket betyg Du fått vid prövningen. Är du elev i gymnasieskolan förs betyget in i studieplanen.

Behov av särskilt stöd

Tillsammans med prövningsansvarig lärare kan du som har behov av anpassning eller särskilt stöd vid prövningen, diskutera genomförande av prövning så att Du ges möjlighet att visa kunskaper utifrån personliga förutsättningar.

Informationen är hämtad från:

Gymnasieförordningen 2010:2039, 8 kap. § 10,
§ 24-26 och SFS (1991:1124, 2016:452).

Nu är anmälan för externa prövningar i vår stängd.

Välkommen åter vid nästa prövningstillfälle!

KOM IHÅG - Ta med giltig identitetshandling till prövningstillfället.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt