Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Inackoderingsbidrag - ansökan

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om resekort alternativt inackorderingsbidrag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE RESEBIDRAG!
Fr o m läsåret 22/23 så kommer Falkenbergs kommun INTE betala ut resebidrag retroaktivt.
För att få ersättning för sina resor från första skoldagen så krävs det att Ni inkommer med ansökan av resebidrag senast skolstartsveckan. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resor och inackordering för gymnasieelever

Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun, går i gymnasiet i Falkenberg och bor minst sex kilometer från skolan kan du få ett resekort. Det finns också möjlighet att söka inackorderingsbidrag eller resebidrag om du inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Resekort för elever på Falkenbergs gymnasiskola

 Observera att du inte behöver ansöka om resekort om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun och är elev på Falkenbergs gymnasieskola. Om du bor 6 kilometer från skolan, får du ett resekort utlämnat från administrationen på gymnasieskolan. Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om resekort i din hemkommun.

Resekortet

Resekortet är ett kombinerat buss- och tågkort med obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar inom länet, samt på Västtrafiks linjer 732 och 777 till Kungsbacka. Resekortet gäller på västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan Kungsbacka och Båstad. Resekortet gäller för resor mellan klockan 04 till 22 på vardagar och lovdagar under terminen (gäller inte jul- och sommarlov).

För att få resekort ska avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolans adress var minst sex km. Mätning av närmsta gång-/cykelväg sker i kommunens digitala kartprogram "Solen". Under tiden som du inte har kvitterat ut ditt resekort måste du själv bekosta dina resor till och från skolan. Den första skoldagen åker du gratis till skolan.

Praktikkort

 Elever som har minst sex km till sin APL-plats har rätt att få ett praktikkort. Din handledare fyller i en ansökan som lämnas in till ansvarig administrativ personal dit du sedan kan gå och hämta ut ditt kort.

Resekort för elever på annan gymnasieskola

Ansökan om resekort görs till din hemkommun. Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun ansöker du om resekort via digitala e-tjänsten alternativt skickar ansökan till Falkenbergs gymnasieskola. Ansökan ska vara oss tillhanda senast första augusti för att kunna garantera ett resekort från skolstart.

Om du är elev på kommunal skola kvitterar du ut ditt resekort på din skola under första skoldagen.

Om du är elev på Peder Skrivares skola i Varberg eller på en friskola kvitterar du ut ditt resekort på Falkenbergs gymnasieskola innan skolstart.

Om du förlorat ditt resekort

Om du förlorat ditt resekort meddelar du resekortsansvarig som spärrar det. Kortet går nu inte att åka på, även om det vid senare tillfälle skulle komma tillrätta.

Resor till och från skolan under tiden du ej har något resekort får du själv bekosta tills du fått ett nytt.

För att få ut ett nytt kort

Om du är elev på Falkenbergs gymnasieskola ska du vända dig till följande ansvarig
Annette Nilsson och Belinda Sjöstrand (IM, HVO, IA)
Marita Cedqvist (BA, EE, EK, FT, HA, NA, TE)
Susanne Heland (BF, ES, IN, HU, RL, SA, VO)

Om du är elev på annan skola ska du vända dig till följande ansvarig
Anette Bergman Ryeskog och Belinda Sjöstrand

Resebidrag

Ansökan om resebidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. Du kan söka resebidrag om det saknas buss- eller tågförbindelse mellan folkbokföringsadress och skola eller om det är minst sex km mellan din folkbokföringsadress och närmaste busshållplats.Resebidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

Inackorderingbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För elever vid högskolor, fristående skolor med flera, kan statligt inackorderingsbidrag sökas genom CSN.

Du kan få inackorderingsbidrag om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingsbidrag kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt