Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Utflyttning utomlands

Falkenbergs kommun har ansvar för att följa upp att skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år till och med årskurs nio i grundskolan. Ska du flytta utomlands med ditt barn är du skyldig att anmäla det till Falkenbergs kommun. Barn som vistas varaktigt utomlands omfattas inte av skolplikten.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt