Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skolstartstjänst

Välkommen till e-tjänsten inför skol- och läsårsstart. Varje år ska du som vårdnadshavare lämna uppgifter inför det nya läsåret. Detta för att skolan alltid ska ha aktuella uppgifter om ditt barn. Om det finns två vårdnadshavare måste båda signera med e-legitimation.

OBS! Tjänsten ska inte användas vid skyddad identitet! Vänd dig till vårt kontaktcenter för ytterligare information. Kontaktuppgifterna finner ni längst ner på sidan.

Första gången lägger du in alla uppgifter, följande år behöver du endast kontrollera, godkänna och uppdatera dem vid behov.

Tjänsten används även när du behöver uppdatera information under pågående läsår – exempelvis ändrat telefonnummer eller e-postadress, uppkommen allergi eller annat.

Du behöver ha e-legitimation (Bankid) och en e-postadress för att kunna använda tjänsten.

Tjänsten innehåller:

 • Anmälan till förskoleklass
 • Anhöriguppgifter
 • Samtycke till publicering av personuppgifter
 • Elevkonto, godkännande av regler och anvisningar för Falkenbergs skolors IT-miljö
 • Kontaktuppgifter för skolans dokumentationsverktyg Unikum
 • Kontaktuppgifter för skolans frånvarosystem Skola24
 • Ansökan om bibliotekskort
 • Ansökan om modersmål
 • Anmälan om allergier
 • Anmälan om specialkost
 • Ansökan om byte av skola

När du lägger in ett ärende

Skulle du sakna uppgifter för att slutföra ditt ärende, eller behöver avbryta av annan anledning, kan du använda ”Spara”-funktionen. Den ger dig möjlighet att återuppta och slutföra ärendet senare.

Komplettering i ärendet

Behöver du ändra eller komplettera ditt ärende hittar du det under Min sida (under menyn Självservice till vänster). Öppna ärendet, komplettera, ändra och skicka in på nytt. Ett meddelande skickas till skolan och även till er vårdnadshavare.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt