Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Skolskjuts - ansökan

Skolskjuts och resor

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

Elever i årskurs F-9 kan få skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att en elev har rätt till skolskjuts till sin "ordinarie" skola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till fristående skola eller annan vald kommunal skola. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, dock ej till och från fritidshem.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. Följande avstånd gäller: Skolår F—2 2 km Skolår 3—5 3 km Skolår 6—9 4 km

Ovanstående avståndsregeler gäller även mellan hemmet och hållplatsen.

Elev med växelvis boende

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Så arbetar vi

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Handläggningen tar normalt längre tid vid skolstart då vi får in de flesta ansökningarna.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt