Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Falkenbergs kommun har ansvar för att följa upp att skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd..

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller skolplikt. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Förutsättningar

För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt