Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ansökan - Förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Här kan du ansöka om plats på fritidshem och Fritids Plus.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Barn som går i grundskolan kan få en plats på fritids fram till och med vårterminen de fyller 13 år. Fritids finns på alla kommunala skolor i kommunen. Elever har rätt till fritidsplats i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier (Skollagen 14 kap 5§). Fritidshem finns på alla skolor. 

Fritids Plus

Fritids Plus innebär att alla barn mellan 6 och 9 år erbjuds plats på fritids efter skoldagens slut och fram till kl. 15:00. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla 10 år. Det är samma taxa som för vanlig fritidshemsplats. Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Ny ansökan måste göras inför kommande läsår. Vårdnadshavare kan säga upp platsen tidigare om det önskas 

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt