Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Redogörelse - ensamkommande barn innan PUT

Denna tjänst vänder sig till dig som ska lämna redogörelse för ensamkommande barn till Överförmyndaren i Varberg/Falkenberg.

Information

Din redogörelse skickas till överförmyndarförvaltningen för handläggning. Så länge du är god man ska du lämna redogörelse kvartalsvis.

Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet (44 800 kr) per månad och gäller under asyltiden. I det fall barnet beviljas uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsverket till kommunen gäller 2 % av prisbasbeloppet per månad.

Gode mannen kan ansöka om ersättning för kostnader som kan kopplas till uppdraget som god man mot uppvisande av kvitto (kostnadsersättning). Bilersättning utgår med 1,85 kr/km och ska specificeras.

Utbetalning av arvodet sker tidigast månaden efter kvartalet under förutsättning att redogörelsen är inlämnad före den 10:e.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

Din anmälan behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Tänk på att:

  • din redogörelse ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete
  • bifoga verifikat (kvitton) för att få kostnadsersättning.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt