Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Redogörelse - ensamkommande barn innan PUT

Denna tjänst vänder sig till dig som ska lämna redogörelse för ensamkommande barn till Överförmyndaren i Varberg/Falkenberg.

Information

Din redogörelse skickas till överförmyndarförvaltningen för handläggning. Så länge du är god man ska du lämna redogörelse kvartalsvis.

Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet (44 800 kr) per månad och gäller under asyltiden. I det fall barnet beviljas uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsverket till kommunen gäller 2 % av prisbasbeloppet per månad.

Gode mannen kan ansöka om ersättning för kostnader som kan kopplas till uppdraget som god man mot uppvisande av kvitto (kostnadsersättning). Bilersättning utgår med 1,85 kr/km och ska specificeras.

Utbetalning av arvodet sker tidigast månaden efter kvartalet under förutsättning att redogörelsen är inlämnad före den 10:e.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

Din anmälan behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Tänk på att:

  • din redogörelse ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete
  • bifoga verifikat (kvitton) för att få kostnadsersättning.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt