Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Webbdiarium

Välkommen att söka i Falkenbergs kommuns diarium

Här finns möjlighet att söka efter inkommande och utgående ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium. Här finns också möjlighet att söka via datum. Uppgifterna blir tillgängliga ca 1 timme efter de registrerats.

Ett ärende som registrerats får ett årtal och ett nummer, det kallas ”diarienummer” (ex 2010/64).

Till ett ärende kan finnas flera handlingar. En handling kan vara inkommen, avgående eller upprättad. En handling kan också vara ett beslut i ett ärende som behandlats på sammanträde i kommunen. Alla handlingar tilldelas ett nummer som föregås av årtal, ett handlingsnummer (ex 2010.1206). Det går bra att även söka handlingar genom att ange datum.

Handlingar är inte publicerade digitalt i diariet. Vill man veta mer om en handling eller ett ärende kan man kontakta den som är handläggare.

Vissa rubriker innehåller sorteringsmöjlighet.

Vid sökning kan begreppet >>PUL –skyddat<< visas. Det betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med stöd av personuppgiftslagen.

Ordet >>Sekretess<< kan också visas i sökresultatet. Det betyder att uppgifter är sekretessbelagda med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter