Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Matförgiftning eller livsmedelsrelaterad allergisk reaktion - anmälan

Om du misstänker att du eller någon annan har blivit matförgiftad eller har drabbats av livsmedelsrelaterad allergisk reaktion, anmäl det till miljö- och hälsoskydds­förvaltningen.

Följande uppgifter behövs:

Verksamhet

 • Restaurangens eller butikens namn och adress

Misstänkt måltid

 • Datum och klockslag när du åt
 • Antal personer som åt
 • Antal som blev sjuka
 • Vad åt du (namn på rätten/produkten, ingredienser)
 • Vad drack du
 • Om det var någon i sällskapet som inte blev sjuk, vad åt de i så fall
 • Vad misstänker du orsakade matförgiftningen/den allergiska reaktionen

Sjukdomsförlopp

 • När blev du sjuk (klockslag och datum)
 • Vilka symtom fick du (t.ex. illamående, kräkning, magont mm.)
 • Hur länge var du sjuk?
 • Eventuell diagnos (om du haft kontakt med läkare)

Övriga frågor

 • Vad åt du inom 48 timmar före du blev sjuk
 • Har du eller någon närstående varit utomlands den senaste tiden
 • Har du varit i kontakt med husdjur eller vilda djur
 • Har du någon allergi mot vissa livsmedel
 • Har du den senaste tiden druckit vatten från enskild/gemensam brunn

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt