Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Bidrag till satsningar på landsbygden

Bidrag till satsningar på landsbygden är till för utveckling av bygden, boendemiljön eller besöksmål. Bidraget ska användas för att genomföra en insats i lokalsamhället och nyttan med bidraget ska tillfalla samhället och inte enbart gå till den sökande föreningen.

Ansökan är öppen under perioden 1 januari – 28 februari 2022.

Vi har uppdaterat riktlinjen för bidrag till satsningar på landsbygden för 2022.

Bidraget riktas till lokala föreningar och utvecklingsgrupper med säte i Falkenbergs kommun, belägna utanför Falkenbergs stad. Föreningens ska vara verksam och placerad i den by, ort eller samhälle som bidraget avser främja.

Bidragsberättigade föreningar är lokala och ideella föreningar, så som samhällsföreningar, byalag, intresseföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar. Vägföreningar och vägsamfälligheter är berättigade att söka bidrag, men enbart för sådana åtgärder som ingår i vägföreningens eller vägsamfällighetens uppdrag och åtaganden.

Beviljade satsningar 2020 och 2021

2021

 • Knutpunkt Gunnarp: Gunnarps hembygdsförening
 • Asfaltering grusplan: Glommens fiskeläges vägförening
 • Utegym: Glommens IF
 • Belysning gångväg: Bergagårds samfällighetsförening
 • Utegym: Rosendal/Sandkärrs stugförening
 • Upprustning av bygdegårdens lekplats: Fegens bygdegårdsförening

2020

 • Upprustning av södra nedfarten till stranden Olofsbo havsbad: Olofsbo Havsbads vägförening
 • Anläggning av utegym på Morups IP C-plan: Morups idrottsförening
 • Utgivning av broschyr samt upprustning av turistbyrå: Smultronställen i Morup
 • Upprustning av lekplats Ryd: Älvsereds vägförening
 • Utveckling av badplats vid Lyngsjön: Krogsereds IK
 • Lekutrustning till multisportanläggning: Slöinge tennisklubb
 • Smålandsstaket vid hembygdsstugan: Krogsereds hembygdsförening
 • Renovering av bod och anslagstavla: Ätrans samhällsförening

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt