Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Bidrag till satsningar på landsbygden

Bidrag till satsningar på landsbygden är till för utveckling av bygden, boendemiljön eller besöksmål. Bidraget ska användas för att genomföra en insats i lokalsamhället och nyttan med bidraget ska tillfalla samhället och inte enbart gå till den sökande föreningen.

Bidraget riktas till lokala föreningar och utvecklingsgrupper med säte i Falkenbergs kommun, belägna utanför Falkenbergs stad. Föreningens ska vara verksam och placerad i den by, ort eller samhälle som bidraget avser främja.

Bidragsberättigade föreningar är lokala och ideella föreningar, så som samhällsföreningar, byalag, intresseföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar. Vägföreningar och vägsamfälligheter är berättigade att söka bidrag, men enbart för sådana åtgärder som ingår i vägföreningens eller vägsamfällighetens uppdrag och åtaganden.

Ansökan är öppen nu fram till och med den 9 november. Beslut om beviljat bidrag fattas löpande av kultur-, fritids- och tekniknämnden och beviljat bidrag ska användas under 2020.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt