Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Här hittar du en blankett för att göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Vilka verksamheter som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen betecknas med ”anmälningsplikt C” i miljöprövningsförordningen. I vissa fall kan även icke anmälningspliktiga verksamheter behöva lämna in en anmälan på begäran av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vissa mindre ändringar av tillståndspliktiga verksamheter, betecknade med ”tillståndsplikt B” i miljöprövningsförordningen, kan även anmälas till förvaltningen.

Du ska göra en anmälan vid:

  • start av ny verksamhet
  • ändring av befintlig verksamhet
  • flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

Vid ägarbyte av en verksamhet ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informeras. Använd då vår särskilda blankett för upplysning om ägarbyte.

Du ska göra anmälan minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras. Kontrollera så att efterfrågade bilagor i blanketten skickas med din anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet eller vid oklarheter kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt