Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Här hittar du en blankett för att göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Vilka verksamheter som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen betecknas med ”anmälningsplikt C” i miljöprövningsförordningen. I vissa fall kan även icke anmälningspliktiga verksamheter behöva lämna in en anmälan på begäran av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vissa mindre ändringar av tillståndspliktiga verksamheter, betecknade med ”tillståndsplikt B” i miljöprövningsförordningen, kan även anmälas till förvaltningen.

Du ska göra en anmälan vid:

  • start av ny verksamhet
  • ändring av befintlig verksamhet
  • flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

Vid ägarbyte av en verksamhet ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informeras. Om blanketten används för att informera förvaltningen, ange då att det gäller ett ägarbyte.

Du ska göra anmälan minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras. Kontrollera så att efterfrågade bilagor i blanketten skickas med din anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet eller vid oklarheter kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt