Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anmälan lokal/anläggning 38 § miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nya regler från 1 juli 2021

Från 1 juli gäller en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter än tidigare nu måste anmälas till kommunen. Kravet gäller alla som kan föra vidare smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa. Det tidigare anmälningskravet gällde bara verksamheter som kan orsaka blodsmitta. Enligt den nya lagen ska anmälan till kommunen ha gjorts senast den 1 september. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om anmälningspliktig verksamhetlänk till annan webbplats.

Här hittar du en blankett för att anmäla någon av följande verksamheter:

 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola
 • bassängbad för allmänheten, inklusive till exempel pool och bubbelpool
 • yrkesmässig hygienisk behandling, exempelvis fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument

 Du ska göra en anmälan vid:

 • start av ny verksamhet
 • utökade lokaler i befintlig verksamhet
 • flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
 • ägarbyte

Anmälningsplikten gäller även ambulerande verksamheter från andra kommuner som erbjuder behandlingar i Falkenbergs kommun.

Du ska göra anmälan minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras. Kontrollera så att efterfrågade bilagor i blanketten skickas med din anmälan. Vid oklarhet kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

Detta ska en anmälan för skola eller förskola innehålla

Vid anmälan av undervisningslokaler, exempelvis grundskola eller förskola, bör verksamhetsutövaren kunna svara på/redovisa följande uppgifter:

En ritning över lokalerna där det går att utläsa vilka lokaler som ska användas som klassrum/lekrum och eventuella avdelningsuppdelningar.

 • Information om var tilluften till avdelningar/klassrummen tas (exempelvis markplan från öster eller att luften tas in via taket) och om lokalerna ventileras med överluftsdon
 • Specificering av hur många personer som kan vistas i lokalerna med tanke på ventilationens kapacitet (per undervisningsrum i skola och per avdelning i förskola)
 • Information om vilka material ytskikten består av i inomhuslokalerna, med tanke på städbarhet
 • En ritning som visar utomhusmiljön, speciellt med tanke solskydd och hur dessa placeras i förhållande till väderstrecken
 • Hur stor utomhusmiljö som barnen har tillgång till i kvadratmeter per barn
 • Information om lekutrustningen utomhus och vilka material de består av
 • Information om genomförda eller planerade mätningar av radon i lokalerna

Eftersom verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska det finnas en skriftlig egenkontroll. Egenkontrollen ska bland annat innehålla rutiner för hur verksamheten arbetar förebyggande mot olägenhet för människors hälsa eller miljön, en tydlig ansvarsfördelning för frågor som rör miljöbalken. När utbildningsverksamheten startar ska det finnas en grundläggande skriftlig egenkontroll för er verksamhet. Vi vill även påminna om att eventuell livsmedelshantering ska registreras till livsmedelsenheten hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt