Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Slamtömning, ansökan om förlängt intervall

Denna tjänst vänder sig till dig som vill få längre intervall för tömning av slam från slamavskiljare eller material i fosforfälla.

Kommunen har en skyldighet enligt miljöbalken att ta hand om hushållsavfall. Kommunens egna föreskrifter om renhållning säger att hämtning av slam i slamavskiljare ska ske en gång om året och hämtning av material i fosforfällor en gång vart tredje år. Om du vill få ett längre intervall för hämtning av ditt avfall behöver du ansöka om dispens.

Information
En avgift kommer att tas ut för handläggning av din ansökan, 2020 är avgiften 1033 kr.

Innan du påbörjar ansökan glöm inte du kommer att behöva fylla i information om bland annat:

  • Fastighetens användning och hur den motiverar ett längre intervall
  • Storleken på din slamavskiljare eller fosforfälla
  • Hur ofta/sällan du önskar att tömning ska ske

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt