Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Latrin, ansökan om tillstånd till kompostering

Denna tjänst vänder sig till dig som själv vill ta hand om avfall från torr toalettlösning eller urin från separerande toalettlösning.

Kommunen har en skyldighet enligt miljöbalken att ta hand om hushållsavfall. Om du själv tar hand om ditt avfall behöver du ansöka om dispens från kommunens föreskrifter om renhållning.

Information
En avgift kommer att tas ut för handläggning av din ansökan, 2020 är avgiften 1033 kr.

Innan du påbörjar ansökan glöm inte nedanstående.

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

  • En karta som visar tänkt placering av kompostbehållare/urintank och alla vattenbrunnar och vattendrag inom 100 meter (du kan hämta kartunderlag här).

Du kommer att behöva fylla i information om bland annat:

  • Fastighetens användning
  • Hur kompostering kommer göras alternativt hur hanteringen av urin kommer att gå till

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt