Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Enskild avloppsanläggning, kontrollplan

Att lämna in kontrollplan är ett villkor i tillståndet för avloppsanläggningen. På denna sida finner du information om hur du fyller i e-tjänsten eller blanketten för kontrollplan i samband med installation av avloppsanläggning. Länk till e-tjänsten och till ansökningsblanketten finner du längst ner på sidan.

Information om kontrollplan

När din enskilda avloppsanläggning är klar behöver du lämna in en redovisning, en så kallad kontrollplan, med försäkran om anläggningens utförande. Detta behöver göras enligt villkor i tillståndet för anläggningen och snarast efter att anläggningen är klar. Av e-tjänsten och blanketten på den här sidan framgår vilka fotografier av anläggningen som behöver lämnas in tillsammans med kontrollplanen.

Kontrollplanen bör fyllas i av eller i samråd med den som utfört anläggningen. Underskrift görs av sökande eller ansvarig entreprenör. Det försäkras därmed att uppgifterna i kontrollplanen är riktiga. Du kan skicka in kontrollplan via e-tjänst även om ansökan om avloppsanläggning gjorts på pappersblankett. Du behöver ha tillgång till tillståndets diarienummer eller fastighetsbeteckning. Du hittar diarienumret i sidhuvudet på tillståndet.

Information om e-tjänst

För att logga in i e-tjänsten krävs e-legitimation. När du loggat in i e-tjänsten kan du inte vara inaktiv i mer än 20 minuter, då du automatiskt loggas ut. Däremot kan du spara och logga in igen vid ett senare tillfälle för att fortsätta fylla i e-tjänsten.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt