Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Enskild avloppsanläggning, ansökan och anmälan

På denna sida finner du information om hur du fyller i e-tjänsten eller ansöknings­blanketten för tillstånd till ny avlopps­anläggning eller anmäla om ändring av befintlig avlopps­anläggning. Länk till e-tjänsten och till ansöknings­blanketten finner du längst ner på sidan.

Information om e-tjänst

För att logga in i e-tjänsten krävs e-legitimation. Du kan fylla i en ansökan åt dig själv eller någon annan, men observera då att du måste ha fullmakt från den person som söker tillståndet eller anmäler om ändring.

När du loggat in i e-tjänsten kan du inte vara inaktiv i mer än 20 minuter, då du automatiskt loggas ut. Vi rekommenderar därför att du läser igenom checklistan nedan för att vara väl förberedd på vad du kan behöva för uppgifter.

Tillstånd till ny avloppsanläggning

Innan du ansöker om tillstånd till ny avloppsanläggning ska vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjort en inspektion av provgrop där det är tänkt att avloppsanläggningen ska ligga. Detta för att vi ska kunna bedöma din ansökan så småningom. Provgrop ska grävas intill platsen för den tänkta avloppsanläggningen. Du bokar tid för inspektion av provgrop med handläggare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00. Ett tillståndsärende för enskilt avlopp innebär normalt 4-6 veckors handläggningstid.

Områdesskydd och andra restriktioner

Tänk på att om din fastighet omfattas av områdesskydd eller andra restriktioner kan du behöva söka tillstånd innan exempelvis provgrop grävs. Detta gäller om din fastighet till exempel ligger i ett vattenskyddsområde, naturreservat eller innanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din fastighet omfattas av områdesskydd eller andra restriktioner. Vi ger dig då mer information om hur du ska gå tillväga.

Avgift för handläggning av ansökan

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning. Avgiften innefattar prövning av ansökan och bedömning av förutsättningar med hjälp av platsbesök, tillståndsskrivning och granskning av kontrollplan. För 2019 är handläggningsavgiften 5964 kr för ett hushåll och 8946 kr för två till fem hushåll.

Checklista på vad du kan behöva för att fylla i ansökan:

  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten som avloppsanläggningen ska anslutas till
  • Fastighetskarta (du kan hämta kartunderlag här)
  • Eventuell fullmakt från sökande
  • Uppgifter om storlek och volym på planerade anläggningskomponenter
  • Eventuellt resultat från siktanalys eller perkulationstest (som fil möjlig att bifoga ansökan)
  • Eventuellt leverantörers beskrivning av de avloppskomponenter som planeras (som fil möjlig att bifoga ansökan)
  • Läs gärna igenom guiden nedan vare sig du ansöker via e-tjänst eller pappersblankett

Lycka till med din ansökan!


I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt