Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Eldstad - rökkanal, anmälan

Anmälan för eldstad och rökkanal

Vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal krävs alltid en anmälan enligt Plan- och byggförordningen (6 kap 5§). En eldstad kan vara till exempel en kakelugn, braskamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning. En väsentlig förändring kan vara installation av kassett i befintlig öppen spis eller byte av oljeeldning till fastbränsleeldning. Med din anmälan ska en plan- och en fasadritning bifogas där den tänkta installationens placering inne i fastigheten och rökkanal/skorsten på taket skall markeras.

Från och med den 1 oktober 2019 måste du även lämna in en prestandadeklaration som uppvisar kaminens verkningsgrad och CO-utsläpp.

Du får inte påbörja din installation innan du skickat in en anmälan och fått ett startbesked. Eldstad eller rökkanal får inte tas i bruk förrän efter besiktning av skorstensfejarmästare. Då kontrolleras brandskyddet och att installationen skett på rätt sätt. Efter besiktning är gjord och fastställd kontrollplan inskickad utan anmärkning kan slutbesked utfärdas och installationen tas i bruk.

Läs mer i Bygglovsguidenlänk till annan webbplats

Denna e-tjänst kräver e-legitimation, klicka på ”Nästa” för att fortsätta.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt