Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Eldstad - rökkanal, anmälan

Anmälan för eldstad och rökkanal

Vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal krävs alltid en anmälan enligt Plan- och byggförordningen (6 kap 5§). En eldstad kan vara till exempel en kakelugn, braskamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning. En väsentlig förändring kan vara installation av kassett i befintlig öppen spis eller byte av oljeeldning till fastbränsleeldning. Med din ansökan skall en plan- och en fasadritning bifogas där den tänkta installationens placering inne i fastigheten och rökkanal/skorsten på taket skall markeras.

Du får inte påbörja din installation innan du skickat in en anmälan och fått ett startbesked. Eldstad eller rökkanal får inte tas i bruk förrän efter besiktning av skorstensfejarmästare. Då kontrolleras brandskyddet och att installationen skett på rätt sätt. Efter besiktning är gjord utan anmärkning kan slutbesked utfärdas och installationen tas i bruk.

Läs mer i Bygglovsguidenlänk till annan webbplats

Denna e-tjänst kräver e-legitimation, klicka på ”Nästa” för att fortsätta.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt