Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bygglovsbefriad åtgärd, anmälan

Anmälan av bygglovsbefriad åtgärd

Du måste göra en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen innan du börjar bygga. Med denna tjänst kan du göra en elektronisk anmälan om anmälningspliktig åtgärd.

Följande handlingar ska bifogas i tjänsten:

  • Karta med måtsatt byggnation och avstånd till tomtgräns
  • Ritningar
  • Kontrollplan
  • Tekniska handlingar (beroende på vad du ska bygga)
  • Grannens skriftliga godkännande (vid placering närmare tomtgräns än 4,5 meter)

Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet.

OBS! Om du börjar bygga innan startbesked kan du drabbas av sanktionsavgift.

Ange fastighetsbeteckning på alla bifogade handlingar.

Till sökande skickas beslut och faktura då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Det tillkommer avgift för lägeskontroll (mätsakkunnig som kontrollerar att byggnaden har hamnat i rätt läge) vid tillbyggnad och nybyggnad.

Innan du får ta det du byggt i bruk krävs ett slutbesked.

Det står i ditt startbesked vad som krävs för att få slutbeskedet.

Om du tar det du byggt i bruk och börjar använda det innan du fått slutbesked kan du drabbas av sanktionsavgift.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt