Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Bygglovsbefriad åtgärd, anmälan

Anmälan av bygglovsbefriad åtgärd

Du måste göra en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen innan du börjar bygga. Med denna tjänst kan du göra en elektronisk anmälan om anmälningspliktig åtgärd.

Följande handlingar ska bifogas i tjänsten:

  • Karta med måttsatt byggnation och avstånd till tomtgräns
  • Ritningar
  • Kontrollplan
  • Tekniska handlingar (beroende på vad du ska bygga)
  • Grannens skriftliga godkännande (vid placering närmare tomtgräns än 4,5 meter)

Det tar normalt några veckor att handlägga en anmälan innan du får startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet.

Vänta in startbesked

Om du börjar bygga innan startbesked kan du få en sanktionsavgift. Startbeskedet gäller i två år efter det att beslutet lämnats från Bygglovsnämnden. Åtgärderna ska alltså påbörjas och avslutas inom två år från då startbeskedet gavs.

Ange fastighetsbeteckning på alla bifogade handlingar.

Till sökande skickas beslut och faktura då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Det tillkommer avgift för lägeskontroll (mätsakkunnig som kontrollerar att byggnaden har hamnat i rätt läge) vid tillbyggnad och nybyggnad.

Ansöka om slutbesked när du är klar

Innan du får ta det du byggt i bruk krävs ett slutbesked. Det står i ditt startbesked vad som krävs för att få slutbeskedet. Om du tar det du byggt i bruk och börjar använda det innan du fått slutbesked kan du få en sanktionsavgift.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt