Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Bygglov badstuga Skrea strand, ansökan

Här kan du ansöka om bygglov för badstugor på Skrea strand.

På Skrea strand står stugorna tätt. Stugorna ska placeras med så stort avstånd som möjligt från varandra. På grund av brandrisken måste det finnas en lucka på minst två meter mellan badstugorna och eventuella altangolv/vindskydd. Stugorna ska ha fungerande brandvarnare installerade i taket.

Badstugans yttermått får inte överstiga 5,40x3,40 meter, inom denna yta får ägaren disponera byggnaden fritt, under förutsättning att den behåller karaktären av traditionell badstuga enligt typritning.

Det är tillåtet med ett mindre altangolv/stenplattor i marknivå. Man får inte anlägga trädgård eller göra andra ingrepp på marken runt stugan. Passager ska alltid hållas fria för andra människor.

Brandskyddskrav och riktlinjer för altan och vindskydd ska följas.

Ange fastighetsbeteckning och stugnummer på alla bifogade handlingar.

Till sökande skickas beslut och faktura då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt