Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Beställning av karta

Här kan du beställa byggkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Efter att du beställt en karta får du en faktura. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige. Klicka här för att se taxanPDF.

I de fall beställningen av kartan gjorts felaktigt eller om förutsättningarna för bygglovet förändras kan bygglovsnämnden begära in en mer avancerad karta.

Så här gör du

För att ansöka via e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID. Du behöver fylla i alla obligatoriska uppgifter för att kunna skicka iväg din ansökan.

Har du inte Bank-ID ansöker du istället via blanketten. Den ska du skriva under och skicka in till oss via adressen som är angiven på blanketten. Du behöver fylla i alla obligatoriska uppgifter för att din ansökan ska vara godkänd.

Hjälp med att ansöka

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du ta kontakt med vårt kontaktcenter och be dem om hjälp.

Vilken karta ska du beställa?

Byggkarta

Byggkartan innehåller den information som finns för fastigheten i kartdatabasen. Det kan finnas osäkerheter i kartan gällande gränser och byggnaders exakta placering, kontroll görs ej på plats.

Du ska beställa en byggkarta om du vill uppföra en/ett:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är mindre än 50 m²
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad
  • Bygglovsbefriad tillbyggnad eller nybyggnad
  • Plank

Kostnad för byggkarta är 744 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad byggkarta har samma innehåll som en byggkarta, men mer noggrann information om byggnader på tomten och granntomter. Kontroll av tomtgräns och byggnader görs av Metria på plats.

Du ska beställa en förenklad byggkarta om du ska göra en:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är större än 50 m²
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad placerad närmare tomtgräns än vad detaljplanen tillåter

Kostnad för förenklad nybyggnadskarta är 4 185 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan gäller för fastigheter inom detaljplan och inom område för kommunalt vatten och avlopp. Det är den mest utförliga kartan och visar information om byggnader på tomten och på granntomter. Den visar till exempel sockelhöjd, ledningsrätt, höjder i vägmitt och tomthörn, VA-anslutning, servitut, nyttjanderätter, byggfix mm. Utförliga kontroller görs av Metria på plats.

Du ska beställa en nybyggnadskarta om du ska:

  • Bygga på en obebyggd tomt
  • Riva befintlig byggnad och bygga en ny huvudbyggnad
  • Stora tillbyggnader/byggnader med anslutning till kommunalt VA (t.ex. industri/verksamheter)

Kostnad för nybyggnadskarta är 6 742 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Bor du utanför området för Metrias primärkartområde?

Om du bor utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där det inte går att beställa en karta? Då kan du höra av dig till Kontaktcenter så kan de dra ut ett utdrag på er fastighet från vårt kartsystem.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt