Eldningsförbud

Just nu råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Beställning av karta

Vilken karta ska jag beställa?

Genom att kryssa i nedanstående checklista kommer du fram till vilken karta som behövs. Bygglovsnämnden kan begära in en mer avancerad karta i de fall beställningen gjorts felaktigt eller om förutsättningarna för bygglovet förändras. Hör av dig till stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet om du har några frågor, tfn 0346-886220.

Beställning av karta

Till beställaren skickas faktura då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter