Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Beställning av karta

Här kan du beställa byggkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beställningen ska lämnas in till bygglovsenheten men faktureras av Metria. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige. Klicka här för att se taxanPDF.

I de fall beställningen av kartan gjorts felaktigt eller om förutsättningarna för bygglovet förändras kan bygglovsnämnden begära in en mer avancerad karta.

Så här gör du

För att ansöka via e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID. Du behöver fylla i alla obligatoriska uppgifter för att kunna skicka iväg din ansökan.

Har du inte Bank-ID ansöker du istället via blanketten. Den ska du skriva under och skicka in till oss via adressen som är angiven på blanketten. Du behöver fylla i alla obligatoriska uppgifter för att din ansökan ska vara godkänd.

Hjälp med att ansöka

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du ta kontakt med vårt kontaktcenter och be dem om hjälp.

Bor du utanför området för Metrias primärkartområde?

Om du bor utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där det inte går att beställa en karta. Då kan du höra av dig till Kontaktcenter på 0346-88 60 00 så kan de dra ut ett utdrag på er fastighet från vårt kartsystem.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt