Skip to main content

Översiktsplan

En översiktsplan ska visa hur mark och vatten ska användas 15-20 år framåt i tiden. Den ska ta ställning till hur och var vi vill bo och leva i framtiden. Översiktsplanen ska visa hur Falkenberg kan växa hållbart på lång sikt.

Du kan enkelt följa Falkenbergs kommuns fysiska omvandling och utveckling på vår webbplats för samhällsbyggnad och planering (vaxer.falkenberg.se)länk till annan webbplats. Där får du en överblick av både privata och kommunala byggprojekt och planer. Du kan också ta del av gällande översiktsplaner, följa pågående arbete med kommunens översiktsplan och lära dig mer om vad en översiktsplan är.