Skip to main content

Detaljplaner

En detaljplan talar om vad som får byggas och vilken användning mark ska ha. Men också hur byggnader får placeras och hur höga husen får vara. Det är kommunen som ansvarar för att ta fram nya detaljplaner och att de redan gällande följs.

För att du enkelt ska kunna följa Falkenbergs kommuns fysiska omvandling och utveckling har vi tagit fram en egen webbplats för samhällsbyggnad och planering. På vaxer.falkenberg.selänk till annan webbplats får du en överblick av både privata och kommunala byggprojekt och planer. Här kan du se alla pågående detaljplanearbete, detaljplaner som vunnit laga kraft samt lära dig mer om vad en detaljplan är och hur den blir till.

Hitta gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplan hette tidigare stadsplan eller byggnadsplan, dessa hittar du också i webbkartan.

Så här hittar du i kartan

1. I webbkartans meny väljer du "Boende".
2. Tänd lagret för detaljplaner
3. Klicka på det område du är intresserat av
4. Klicka på visa länkar i rutan som kommer upp
5. Klicka sedan på länken och du får upp en pdf för gällande detaljplan.